Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veuredigestor (DUQ)
 química
veuredigestor (DCA)
 residus
veuredigestor aerobi (LMC)
 construcció
veuredigestor aeròbic (DCA)
 tecnologia
veuredigestor anaerobi (LMC)
 construcció
veuredigestor anaeròbic (DCA)
 tecnologia
veureentitat gestora de la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuregestor | gestora (DJC)
 dret
veuregestor ambiental | gestora ambiental (DCA)
 ecologia
veuregestor de bases de dades (NOV)
 enginyeria
Cerca gestor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

digestor m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Aparell consistent en un dipòsit metàl·lic, amb tapadora i vàlvula de seguretat, usat per a descompondre, estovar, solubilitzar, etc., substàncies, a causa de la pressió i de les temperatures altes que hi són aconseguides.

digestor m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Recipient tancat on es realitza una digestió. Els digestors s’empren habitualment en els processos de tractament de residus sòlids i d’aigües residuals.
Sin. compl.: reactor2 m.
en digester subst., digestor subst.
es digestor m.
fr digesteur m.

digestor aerobi m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de aerober Zersetzungsstoff
en aerobic digestor
es digestor aerobio
fr digesteur aérobie

digestor aeròbic m.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Digestor on es realitza la digestió de llots amb presència d’oxigen o aire.
en aerobic digester subst.
es digestor aeróbico m.
fr digesteur aérobie m.

digestor anaerobi m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de anaerobischer Verfauler
en anaerobic digestor
es digestor anaerobio
fr digesteur anaérobie

digestor anaeròbic m.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Digestor on es realitza la digestió anaeròbia de llots.
Sin. abs.: reactor1 m.
Sin. compl.: fermentador m.
en anaerobic digester subst.
es digestor anaeróbico m.
fr digesteur anaérobie m.

entitat gestora de la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Persona jurídica l’objecte de la qual és l’administració i gestió de la Seguretat Social sota la direcció, vigilància i tutela de l’Estat.
es entidad gestora de la Seguridad Social

gestor | gestora m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que administra un negoci d’altri o els afers d’una societat.
es gestor | gestora

gestor ambiental | gestora ambiental m. i f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Persona física o jurídica que té responsabilitats en l’àmbit de la gestió ambiental.
en environmental manager subst.
es gestor ambiental m. i f.
fr aménageur m.

gestor de bases de dades c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 35 de la quarta sèrie.