Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veure1-fosfat de glucosa (DEM)
 quĂ­mica
veure6-fosfat de glucosa (DEM)
 quĂ­mica
veurealliberament regulat de glucosa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanomalia potencial de la tolerĂ ncia a la glucosa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 endocrinologia i nutriciĂł
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureanomalia prèvia de la tolerància a la glucosa (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veurecaptura de glucosa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecicle de la glucosa-alanina (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuredeficiència en 6-fosfat de glucosa-deshidrogenasa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuredifosfat d’uridina-glucosa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureelèctrode amperomètric de glucosa (AQQ)
 quĂ­mica
Cerca glucosa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. És l’immediat precursor del midó, en els vegetals, i del glicogen, en els animals, i, en la hidròlisi d’aquestes substàncies, el primer compost que en resulta.
Sin. compl.: èster de Cori, glucosa-1-fosfat

6-fosfat de glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Producte intermediari del metabolisme dels glícids. Es forma a partir de l’1-fosfat de glucosa, en presència de la fosfoglucomutasa.
Sin. compl.: èster de Robison, èster de Robison-Neuberg, glucosa-6-fosfat

alliberament regulat de glucosa c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: glicogen m., glucosa f.
en regulated release of glucose subst.

anomalia potencial de la tolerĂ ncia a la glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
endocrinologia i nutriciĂł
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
(TAG potencial) Condició clínica definida pel risc de presentar una diabetis sense haver tingut prèviament alteracions de la corba de glucèmia (prova de la tolerància a la glucosa oral). Respecte a la diabetis mellitus insulinodependent comporta les situacions de risc següents: anomalies de la secreció bifàsica de la insulina com a resposta a l’administració endovenosa de glucosa; positivitat dels anticossos antiillots de cèl·lules pancreàtiques (ICA) (an islet-cell antibodies), dels ICA fixadors de complement (ICA-CF), dels anticossos antisuperfície cel·lular dels illots (ICSA) o dels anticossos antiinsulina (IAA); germà bessó diabètic; germà amb antígens d’histocompatibilitat (HLA) idèntics que sigui diabètic; pare o mare diabètics. Pel que fa a la diabetis no insulinodependent, les condicions de risc són: germà bessó diabètic; pare o mare diabètics; haver parit fills que pesin més de 4 kg en néixer; obesitat; pertinença a determinats grups ètnics, com és el cas dels amerindis pima (indis de les reserves dels rius Gila i Salt, Arizona).

anomalia prèvia de la tolerància a la glucosa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
(pre-TAG) Situació clínica definida per una alteració de la corba de glucèmia en determinades circumstàncies fisiològiques o patològiques que retorna a la normalitat un cop s’han resolt les condicions anòmales sofertes, per exemple després d’un infart agut de miocardi, un traumatisme important, una intervenció quirúrgica major, l’embaràs o l’ús terapèutic de corticoides o d’estrògens.

captura de glucosa c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en glucose trapping subst.

cicle de la glucosa-alanina c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: degradació d’aminoàcids c. nom. f.
en glucose-alanine cycle subst.

deficiència en 6-fosfat de glucosa-deshidrogenasa c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase subst.

difosfat d’uridina-glucosa c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
Sin. abs.: UDP-glucosa f.
en UDP-glucose subst., uridine diphosphate glucose subst.

elèctrode amperomètric de glucosa c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Sin. compl.: elèctrode de glucosa c. nom. m.
en amperometric glucose electrode subst.