Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 64 (637 registres)
veurea granel1 (DJC)
 dret
veurea granel (DMCSC)
 conceptes generals del sistema edàfic
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurea granel2 (DJC)
 dret
veurea grans trets (DJC)
 dret
veureacantoma de cèl·lules grans (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 histologia
veureacer de gran resistència (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureacolliment de persones grans (DJC)
 dret civil
veureadob granulat (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureaglomeració en macrogranulats (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureagranar (DRAMAD)
 ramaderia
Cerca gran a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a granel1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sense envasar o sense empaquetar.
Ex.: Comprant a granel es redueixen les despeses de l’empresa.
es a granel

a granel loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edàfic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Sense envasar o sense empaquetar.
en in bulk
es a granel
eu ontziratu gabe
fr en vrac
gl a granel, solto
pt a granel

a granel2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Sense envasar o sense empaquetar.
Ex.: La venda a granel és una bona proposta per a estalviar.
es a granel

a grans trets loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En poques paraules.
Ex.: A grans trets, la circular informava d’algunes mesures per a combatre l’epidèmia.
Sin. pref.: en poques paraules loc. adv.
es a grandes rasgos

acantoma de cèl·lules grans m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
histologia
Tumor epitelial benigne que ha estat considerat una variant de la queratosi actínica. Pot aparèixer com a lesió única o múltiple localitzada en una zona fotoexposada (cara, avantbraços o porció inferior de les cames), en forma de plaques planes lleugerament pigmentades, molt ben delimitades, sobre una base eritematosa. Histològicament es detecten queratinòcits grans, uniformes, amb nuclis grans.

acer de gran resistència c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

acolliment de persones grans c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment d’una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, per raó de l’edat o bé d’una discapacitat, per part d’una persona o a una parella casada o unida de manera estable, que ha de ser més jove si l’acolliment és per raó de l’edat, que l’accepta en condicions semblants a les relacions de parentiu i a canvi d’una contraprestació consistent en la cessió de béns mobles o immobles, o en diners.
es acogimiento de personas mayores

adob granulat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitzant granulat.
en [GB] granular fertiliser
en [US] granular fertilizer
es abono granulado
fr engrais granulé
gl fertilizante granulado
pt adubo granulado

aglomeració en macrogranulats c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitzant granulat.
en pelleting, pelletezing
es aglomeración en macrogranulados
fr agglomération en macrogranulés
gl aglomeración en macrogranulados
pt aglomeração em macrogranulados

agranar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Alimentar de gra els animals.
es cebar [con granos] v. tr.