Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 63 (622 registres)
veurea granel1 (DJC)
 dret
veurea granel (DMCSC)
 conceptes generals del sistema edĂ fic
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurea granel2 (DJC)
 dret
veurea grans trets (DJC)
 dret
veureacantoma de cèl·lules grans (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 histologia
veureacer de gran resistència (VOCFOR)
 materials, eines i mĂ quines
veureacolliment de persones grans (DJC)
 dret civil
veureagranar (DRAMAD)
 ramaderia
veureagranulòcit (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veureagranulòcit (CIHHA)
Cerca gran a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a granel1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sense envasar o sense empaquetar.
Ex.: Comprant a granel redueix les despeses de l’empresa.
es a granel

a granel loc. adv.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
conceptes generals del sistema edĂ fic
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Sense envasar o sense empaquetar.
en bulk
es a granel
eu ontziratu gabe
fr en vrac
gl a granel, solto
pt a granel

a granel2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sense envasar o sense empaquetar.
Ex.: La venda a granel Ă©s una bona proposta per a estalviar.
es a granel

a grans trets loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En poques paraules.
Ex.: A grans trets, la circular informava d’algunes mesures per a combatre l’epidèmia.
Sin. pref.: en poques paraules loc. adv.
es a grandes rasgos

acantoma de cèl·lules grans m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
histologia
Tumor epitelial benigne que ha estat considerat una variant de la queratosi actínica. Pot aparèixer com a lesió única o múltiple localitzada en una zona fotoexposada (cara, avantbraços o porció inferior de les cames), en forma de plaques planes lleugerament pigmentades, molt ben delimitades, sobre una base eritematosa. Histològicament es detecten queratinòcits grans, uniformes, amb nuclis grans.

acer de gran resistència c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i mĂ quines

acolliment de persones grans c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Acolliment d’una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, per raó de l’edat o bé d’una discapacitat, per part d’una persona o a una parella casada o unida de manera estable, que ha de ser més jove si l’acolliment és per raó de l’edat, que l’accepta en condicions semblants a les relacions de parentiu i a canvi d’una contraprestació consistent en la cessió de béns mobles o immobles, o en diners.
es acogimiento de personas mayores

agranar v. tr.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Alimentar de gra els animals.
es cebar [con granos] v. tr.

agranulòcit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
Tipus de leucòcit hialí que es forma en els òrgans limfoides i que comprèn limfòcits petits i monòcits.
de Agranulozyt
en agranulocyte
es agranulocito
fr agranulocyte
it agranulocita

agranulòcit m.
Citologia i histologia (histologia animal)
en agranulocyte subst.
es agranulocito m.