Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureagropaisatge antropogènic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagropecuari | agropecuària (ATGC)
 geografia
veureagropecuari | agropecuària (DAGRIC)
 agricultura
veurecomanda agropecuària (DJC)
 dret civil
veureegagròpila (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuregrop1 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veuregrop1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuregrop (DCA)
 meteorologia
veuregrop2 (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veuregrop2 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
Cerca grop a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agropaisatge antropogènic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Paisatge (o edafopaisatge) que ha estat modificat significativament de forma intencionada per actuacions humanes que han provocat canvis irreversibles en el relleu, la xarxa hidrogràfica i altres característiques per mitjà d’anivellacions, aportació de materials, abancalaments, transformacions en regadiu, concentracions parcel·làries o altres obres, per a un ús agrícola del territori.
Sin. compl.: antropaisatge agrícola c. nom. m.
V. t.: horitzó antropogènic c. nom. m.
en agricultual anthroscape
es agropaisaje antropogénico
fr agropaysage anthropique

agropecuari | agropecuària adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit del que és potestatiu de l’agricultura i de la ramaderia.

agropecuari | agropecuària adj.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Relatiu o pertanyent a l’agricultura i a la ramaderia.
es agropecuario | agropecuaria adj.

comanda agropecuària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte de parceria de terres o bestiar.
es contrato agropecuario

egagròpila f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Pilota de filaments algals disposats radialment respecte a un centre.
en aegagropila, aegagropile, egagropile
es egagrópila
fr égagropile

grop1 m.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Vegeu la figura I.
Sin. compl.: nus2 m., renòs m., tenell2 m.
en knot subst.
es nudo m.
fr lunure f., noeud m.

grop1 m. impr. ll. c.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Concreció envoltada d’un material diferent o menys dur; per ex., en una gemma, en una roca, en un sòl.
2. Nòdul de poc volum que es troba en certes pedres.
Sin. vulg.: clau de boter m., gavarró m., gavarrot m., pern m., reviu m.
en black knot, dark patch
es clavo, gabarro, negrón
fr enclave, schlieren

grop m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Nuvolada tempestuosa formada sobtadament.
en storm cloud subst.
es nubarrón m., nublado m., nublo m.
fr gros nuage m.

grop2 m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
V. t.: grop1 m.

grop2 m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Enclavament, de gra fi, de centimètric a decimètric, en una roca ígnia (generalment granítica) que té la mateixa mineralogia que la roca encaixant, però que a causa de la diferència dels percentatges apareix més fosc (generalment) o més clar. Els límits amb la roca encaixant són transicionals.
en black not, dark patch, swirls
es clavo, gabarro, negrón
fr schlieren