Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureadherent (VOCFOR)
 lluita i mitjans
veureadherent (VMCS)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureadherent (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureadherent (DAGRIC)
 agricultura
veurecĂ psula adherent (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veurecolor inherent (DGEOL)
 cristal·lografia
veurefertilitat inherent del sòl (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veurefocus coherent (DEM)
 fĂ­sica
veuregeniva adherent (DEM)
 odontoestomatologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureherent (DJC)
 dret
Cerca herent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adherent m.
Vocabulari forestal
lluita i mitjans

adherent adj.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en sticky adj.
es adherente adj.
fr collant adj.

adherent adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Que mostra adherència.
en sticky
es adherente
fr adhésif, collant
gl adherente
pt aderente

adherent m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Substància que serveix per afavorir la resistència antiparasitària sobre els òrgans de les plantes.
es adhesivo m.

cĂ psula adherent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Càpsula que recobreix un òrgan o una part del cos i hi resta adherida amb força, essent difícil de separar-la.

color inherent m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Color propi de la ratlla del mineral ratllat.
en streak
es color inherente
fr couleur inhérente

fertilitat inherent del sòl c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilitat natural del sòl.
en natural soil fertility
es fertilidad inherente del suelo
fr fertilité naturelle du sol
gl fertilidade natural do solo
pt fertilidade natural do solo

focus coherent m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Focus que emet raigs coherents de llum.

geniva adherent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Part de la geniva, especialment gruixuda i resistent, fortament adherida al periosti maxil·lar i a les peces dentals.

herent m. i f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Persona que posseeix alguna cosa per herència.
es heredero | heredera