Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurea deshora1 (DJC)
 dret
veurea deshora2 (DJC)
 dret
veurealhora (DJC)
 dret
veureantihorari | antihorĂ ria (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureBates, William Horatio (DEM)
 epònims
veurecrèdit horari (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureDobell, Horace Benge (DEM)
 epònims
veurefascicle d’horaris (DPF)
 transport ferroviari
veurefus horari (ATGC)
 geografia
veureHanks, Horace Tracy (DEM)
 epònims
Cerca hora a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a deshora1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En un moment inoportĂş.
Ex.: Si us presenteu a deshora, no tindreu dret a fer l’examen.
Sin. compl.: fora de temps loc. adv.
es a destiempo

a deshora2 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A una hora intempestiva.
Ex.: No intenteu presentar l’imprès a deshora, perquè trobareu l’oficina tancada.
es a deshora

alhora adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A la vegada.
Ex.: Els cònjuges van presentar llurs denúncies alhora.
Sin. pref.: a la vegada loc. adv.
es a la vez, simultáneamente

antihorari | antihorĂ ria adj.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Dit del gir en el sentit contrari al de les busques del rellotge.
Ant.: horari | horĂ ria adj.
Sin.: senestre | senestra2 adj.
es antihorario
fr antihoraire

Bates, William Horatio n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
CirurgiĂ  nord-americĂ .
V.: operaciĂł de Bates f.

crèdit horari c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Nombre d’hores sindicals a què un representant dels treballadors, particularment un membre del comitè d’empresa o un delegat de personal, disposa mensualment per dret propi per a exercir les seves funcions, segons el nombre de treballadors del centre de treball.
V. t.: comitè d’empresa c. nom. m., delegat de personal | delegada de personal m. | f.
es crédito horario

Dobell, Horace Benge n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge anglès 1828-1917.
V.: soluciĂł de Dobell f.

fascicle d’horaris c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Itinerari.
Sin. pref.: itinerari m.
fr fascicule-horaire

fus horari c. nom. m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
1. SuperfĂ­cie de la Terra compresa entre dos meridians separats entre si 15°, començant a comptar des del meridiĂ  0°, que passa per Greenwich (Anglaterra).
2. Hora legal.
Sin. pref.: hora legal c. nom. f.

Hanks, Horace Tracy n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
CirurgiĂ  nord-americĂ , 1837-1900.
V.: dilatador de Hanks m.