Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veureAhumada, J. C. (DEM)
 epònims
veureAhumada-del Castillo (DEM)
 epònims
veureanatomia humana (DEM)
 anatomia
veurebanc d’òrgans i de materials humans (DEM)
 institucions
veurecapital humà (FONECO)
 economia
veurecapital humà (ATGC)
 geografia
veurecapital humà (DCA)
 economia
veurecirculació humana (ATGC)
 geografia
veureConferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà (DCA)
 ciències polítiques
veureConferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà (DCA)
 ciències polítiques
Cerca humà a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ahumada, J. C. n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge argentí.

Ahumada-del Castillo n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome d’Ahumada-del Castillo.

anatomia humana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Branca de l’anatomia animal que estudia l’home.
Sin. compl.: antropotomia

banc d’òrgans i de materials humans m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
Subministrament emmagatzemat de material o teixit humans per a ésser usats posteriorment en d’altres individus, per exemple: banc de sang, banc d’ossos, banc d’ulls, banc de llet humana, banc de pell, banc de semen, etc.

capital humà c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Augment de la capacitat laboral que deriva del grau de formació i dels coneixements dels treballadors.
en human capital subst.

capital humà c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Capacitat productiva d’una població.

capital humà m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Conjunt de coneixements i d’habilitats que posseeix el personal d’una empresa, adquirits mitjançant la formació teòrica, l’aprenentatge i l’experiència acumulada en la realització d’una activitat.
en human capital subst.
es capital humano m.
fr capital humain m.

circulació humana c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Comunicació que realitza l’ésser humà en traslladar-se d’una regió a una altra utilitzant diversos mitjans i diverses vies.

Conferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà.
Sin. pref.: Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà n. pr. f.
en Stockholm Conference on The Human Environment n. pr.
es Conferencia de Estocolmo para el medio ambiente humano n. pr. f.
fr Conférence de Stockholm pour l’environnement humain n. pr. f.

Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient Humà n. pr. f.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conferència duta a terme a Estocolm (Suècia) el 1972, a la qual assistiren mil quatre-cents representants de cent tretze estats i en què es va adoptar un pla d’acció amb cent nou recomanacions genèriques que establiren les bases d’una legislació ambiental internacional i la creació del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), la definició del camp d’acció de les Nacions Unides en el pla ambiental i l’aprovació de la Declaració d’Estocolm. La Conferència va servir per a reconèixer per primer cop la relació entre els problemes ambientals amb el desenvolupament de les llibertats, per la qual cosa es varen condemnar explícitament pràctiques com ara el colonialisme o la segregació racial, i es va arribar a un consens sobre la necessitat de prohibir les armes atòmiques per tal d’evitar greus problemes ecològics.
Sin. compl.: Conferència d’Estocolm per al Medi Ambient Humà n. pr. f.
en United Nations Conference on the Human Environment n. pr.
es Conferencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente humano n. pr. f.
fr Conférence des Nations Unies pour l’environnement humain n. pr. f.