Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureaigual1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigual (DCA)
 geografia
veureaigual2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualar (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualeixos (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualit dels cítrics (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureaiguall (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualleix (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaigualleix (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaigualleix (ATGC)
 geografia
Cerca igual a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigual1 adj.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Dit d’un indret cobert d’aigua, on hi ha aigua.
Sin.: aigualós | aigualosa adj., aiguós | aiguosa adj.
en aqueous
es aguanoso
fr aqueux, couvert d’eau

aigual m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Aiguamoll.
Sin. pref.: aiguamoll m.
en bog subst., marsh subst.
es ciénaga f., marjal m.
fr marécage m.

aigual2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Lloc pantanós (antigament aiguall).
V.: aiguamoll1 m.
2. Aiguamoll, bassal, sobretot a muntanya.

aigualar v. tr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Saturar d’aigua la terra (Mallorca).

aigualeixos m. pl.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Trossos d’arbre i brossa que els rius s’enduen en llurs avingudes.
2. Trossos d’arbre i brossa que el mar arrossega.

aigualit dels cítrics c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Malaltia deguda a Phytophthora sp.
es aguado m.

aiguall m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Aiguamoll1.
2. Lloc pantanós.

aigualleix m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: al·luvió f.

aigualleix m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Aiguadeix.
V.: al·luvió m.

aigualleix f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Al Gironès, terra que deixa un riu o un torrent en les revingudes amb l’arrossegada de les aigües.