Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureautoimmunitat (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureheredoimmunitat (DEM)
 genètica
 immunologia
veureheteroimmunitat (DEM)
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureheteroimmunitat (DEM)
 immunologia
veurehiperimmunitat (DEM)
 immunologia
veurehipoimmunitat (DEM)
 immunologia
 semiologia
veureimmunitat (GLOSCOR)
veureimmunitat (DEM)
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureimmunitat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureimmunitat (DCA)
 medicina
Cerca immunitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autoimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
Fenomen biològic pel qual el sistema immunitari d’un individu reacciona contra els seus antígens. En estat normal els teixits propis són tolerats pel fet de començar a formar-se en l’embrió abans de l’establiment del sistema immunitari. Aquesta tolerància no sempre és perfecta i en certes circumstàncies es pot deteriorar. Aleshores apareixen els fenòmens d’autoimmunitat, que si són prou intensos, produeixen malalties per autoagressió o malalties autoimmunitàries. L’autoimmunitat pot ésser produïda per antígens semblants o idèntics als propis, presents en alguns agents infecciosos; per la modificació dels antígens propis en combinar-se amb altres substàncies; per la modificació dels antígens propis sota l’acció d’agents físics, químics o biològics; per l’alliberament extraordinari de certs antígens tissulars; per l’administració de substàncies biològiques desaparegudes temporalment de l’organisme, i per l’aparició d’antígens nous en algun teixit a conseqüència de mutacions gèniques. Aquests mecanismes actuarien sobre els limfòcits, cèl·lules fonamentals en els processos immunitaris, i l’autoimmunitat es produiria en donar-se un desequilibri entre l’activitat dels limfòcits B, que augmentaria, i la dels limfòcits T, que minvaria (limfòcits T supressors), amb el resultat final de la formació d’autoanticossos.

heredoimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
immunologia
Immunitat congènita, comuna a diversos membres de la mateixa família.

heteroimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
Estat en què la resposta immunitària a antígens externs (gèrmens, medicaments) dóna lloc a trastorns immunopatològics.

heteroimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Estat produït per la immunització d’un animal amb cèl·lules d’un animal d’una altra espècie.

hiperimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Grau d’immunitat major del que és usual en iguals circumstàncies.

hipoimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
semiologia
Grau d’immunitat menor o més reduït del que és usual en iguals circumstàncies.

immunitat f.
Glossari de corrosiĂł
Condició d’un metall en la qual la corrosió és termodinàmicament impossible. S’aconsegueix quan el potencial d’elèctrode del metall és inferior al potencial d’equilibri del metall en la dissolució.
V. t.: protecció catòdica c. nom. f.
de Immunität f.
en immunity subst.
es inmunidad f.
fr immunité f.

immunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
Estat de certs organismes caracteritzat per la capacitat de reaccionar sense manifestacions morboses a la presència d’un antigen.
de Immunität
en immunity
es inmunidad
fr immunité
it immunitĂ 

immunitat f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en immunity subst.

immunitat f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Estat d’un organisme caracteritzat per la capacitat de resistir el desenvolupament d’una malaltia determinada.
en immunity subst.
es inmunidad f.
fr immunité f.