Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veuredefecte inercial (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureflux d’inèrcia (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureinèrcia (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ă˛rgans i sistemes
 semiologia
veureinèrcia (DEM)
 conceptes generals i de suport
 fĂ­sica
veureinèrcia (DEM)
 salut mental
 semiologia
veureinèrcia còlica (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureinèrcia edàfica1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureinèrcia edàfica2 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureinèrcia psíquica (DEM)
 salut mental
veureinèrcia psíquica (DEM)
 psiquiatria
 semiologia
Cerca inèrcia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

defecte inercial c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 40, 198
en inertial defect subst.

flux d’inèrcia m.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Mecanisme de transport de sediments en què els grans es desplacen sobre el fons però no són suportats pels components ascensionals de la turbulència del fluid; els grans es mouen diferencialment dins el fluid i, a causa de llur inèrcia, segueixen unes trajectòries lineals. Els principals tipus de fluxos d’inèrcia són els grain-flows i els slurry-flows.
en inertia-flow
es flujo de inercia
fr écoulement d’inertie

inèrcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
semiologia
Manca d’activitat d’un òrgan, un sistema o un cos.

inèrcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
fĂ­sica
Resistència que presenten els cossos a modificar llur estat de repòs o de moviment.

inèrcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
semiologia
Manca d’energia, d’agilitat, de capacitat de reacció, etc., davant un problema, un obstacle, una acció a fer, etc.

inèrcia còlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Activitat muscular del còlon feble, a causa de la distensió de l’òrgan o d’un restrenyiment.

inèrcia edàfica1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Resistència que presenta el sòl a canviar la via de desenvolupament iniciada (processos edafogènics), encara que al medi es produeixin canvis que normalment no són favorables a aquesta via. Aquest concepte, proposat per Bryan i Teakle (1949) està en línia amb la dinàmica no lineal (teoria del caos) i els processos de retroalimentació negatius i positius.
en pedogenic inertie
es inercia edáfica
fr inertie pédologique

inèrcia edàfica2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Resistència excepcional a la meteorització d’alguns materials originaris, com ara les quarsites, cosa que perllonga el període de diferenciació d’horitzons, de manera que el sòl no supera estadis inicials de desenvolupament, com succeeix en alguns Entisol (ST) i Leptosol (WRB).
en pedogenic inertie
es inercia edáfica
fr inertie pédologique

inèrcia psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Principi freudià que assigna una tendència originària de l’aparell psíquic a desfer-se completament de tensions.

inèrcia psíquica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
semiologia
Resistència a qualsevol canvi o progrés en el camp de les idees.