Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureacrozona coincident (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureaprenentatge incidental (VPCA)
veureincident (DJC)
 dret
veureincidental (VPCA)
veureincidental (DJC)
 dret
veureincidentalment (DJC)
 dret
veureincidentaloma (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 oncologia i radioterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurellum incident (LBF)
 fotografia
veureparĂ sit incidental (DEM)
 conceptes generals i de suport
 microbiologia i patologia infecciosa
veureraig incident (DEM)
 fĂ­sica
 quĂ­mica
Cerca incident a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acrozona coincident f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Tipus d’acrozona definida mitjançant les parts coincidents o concurrents de les acrozones de dos o més tàxons seleccionats i contingudes en una successió d’estrats. A la biozona així definida, caldria que hi fossin tots els tàxons; en la pràctica, però, hi ha un cert grau de tolerància, i és possible de definir-la amb la presència d’una part important dels tàxons índex concrets. El nom que hom dóna a una acrozona coincident és el de dos o més tàxons que caracteritzen la coincidència.
Sin.: zona d’extensió coincident f.
Sin. compl.: acrozona concurrent f.
V. t.: Oppel-zona f.
en concurrent range, concurrent zone
es acrozona concurrente
fr acrozone concurrente, zone concurrente

aprenentatge incidental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: aprenentatge accessori c. nom. m.
V.: incidental adj.
en incidental learning subst.

incident m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Petit esdeveniment que sobrevé, especialment que interromp més o menys el curs d’un altre.
es incidente

incidental adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Incident, que sobrevé accessòriament; fortuït (Fabra).
Sin. abs.: accessori | accessòria adj.
en incidental adj.

incidental adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que s’esdevé fortuïtament durant el procés judicial i que en pot alterar el desenvolupament.
Ex.: La captació incidental d’imatges de la via pública per a la vigilància d’edificis només és legítima en certs casos.
es incidental

incidentalment adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
D’una manera incidental.
Ex.: Segons la llei, si hom pesca un peix en perill d’extinció incidentalment, l’ha de retornar al mar.
Sin. compl.: per incidència loc. adv.
es incidentalmente, por incidencia

incidentaloma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
oncologia i radioterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tumor aparentment no funcionant situat a una glàndula endocrina (suprarenal, hipòfisi) que es descobreix per qualsevol tècnica d’imatge (tomografia, ressonància magnètica) en malalts asimptomàtics i amb nivells hormonals normals.
Sin. compl.: tumor incidental

llum incident f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en incident light subst.
es luz incidente f.
fr lumière incidente f.

parĂ sit incidental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
microbiologia i patologia infecciosa
ParĂ sit que parasita un organisme que no Ă©s el seu hoste habitual.

raig incident m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
quĂ­mica
Raig que arriba a una superfĂ­cie.