Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureinclinació (VOCFOR)
 fotointerpretació forestal
veureinclinació (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureinclinació (DPF)
 transport ferroviari
veureinclinació axial (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureinclinació de la pelvis (DEM)
 fisioteràpia
 Ã²rgans i sistemes
veureinclinació dental (DEM)
 odontoestomatologia
veureinclinació lingual (DEM)
 odontoestomatologia
veureinclinació magnètica (DGEOL)
 geofísica
veurepalanca d’inclinació de la columna (VOCAUTO)
Cerca inclinació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

inclinació f.
Vocabulari forestal
fotointerpretació forestal

inclinació f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Cabussament.
en gradient, incline
es inclinación
fr inclinaison

inclinació f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Mesura de la diferència de nivell per unitat de longitud que té la via, que s’expressa generalment per la tangent de l’angle que forma amb l’horitzontal, amb el nom de mil·límetres per metre (mm/m), tant per mil o mil·lèsimes.
es inclinación
fr déclivité, inclinaison, rapport de déclivité

inclinació axial f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Angle mesurat en un pla vertical que fa qualsevol lineació (esp. un eix de plegament) amb l’horitzontal.
Sin. compl.: plunge m.
en plunge
es inclinación axial, inmersión
fr ennoyage, inclinaison de l’axe d’un pli, plongement

inclinació de la pelvis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioteràpia
òrgans i sistemes
Angle que forma el pla de l’estret superior de la pelvis amb el pla horitzontal.

inclinació dental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Desviació de l’eix d’una dent respecte la vertical o d’una superfície superior d’una dent respecte del pla d’oclusió.

inclinació lingual f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Desviació d’una dent respecte la vertical en direcció a la llengua.

inclinació magnètica f.
Diccionari de geologia
geofísica
Angle entre el vector del camp magnètic i el pla horitzontal.
en magnetic inclination
es inclinación magnética
fr inclinaison magnétique

palanca d’inclinació de la columna c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en tilt steering lever subst.
es palanca de inclinación de la columna c. nom. f.