Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureincrement d’entalpia (AQQ)
 quĂ­mica
veureincrement de tarifa de sanejament (DCA)
 economia
veureincrement finit (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureincrement incoatiu (GTG)
veureincrement infinitesimal (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureincrementar (DJC)
 dret
veurelĂ­nia incremental de Salter (DEM)
 odontoestomatologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca increment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

increment d’entalpia c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: ΔH
quĂ­mica
Canvi d’entalpia.
Sin. pref.: canvi d’entalpia c. nom. m.
en enthalpy change subst.

increment de tarifa de sanejament m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ITS
economia
Tribut de caràcter finalista que grava el consum d’aigua per raó de la contaminació que pot produir, quan és subministrada pels ajuntaments o les empreses de proveïment, i que es destina al finançament del Pla de Sanejament de Catalunya.
en sanitation tax increase subst.
es incremento de tarifa de saneamiento m.
fr augmentation du tarif d’assainissement f.

increment finit c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 110, 198
en finite change subst.

increment incoatiu m.
Glossari de termes gramaticals
Afix tònic característic de la subclasse incoativa de verbs de la tercera conjugació que segueix el radical de certes formes verbals.
Ex.: serveixo, serveixes, serveix, serveixen; serveixi, serveixis, serveixin
servisc
/servesc, servixes, servixen; servisca/servesca, servisques/servesques, servisquen/servesquen
GEIEC: 5.3.2b
V. t.: afix flexiu, conjugaciĂł, flexiĂł verbal
es incremento incoativo m.

increment infinitesimal c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 110, 198
en infinitesimal change subst.

incrementar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Afegir un increment {a una quantitat}.
Ex.: Han incrementat el sou als treballadors.
es incrementar

lĂ­nia incremental de Salter f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de la sèrie de línies que s’observen en la fina estructura de la dentina i que són paral·leles a les línies d’estratificació d’aquesta.