Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (26 registres)
veurecrepitació d’inducció (DEM)
 pneumologia
 semiologia
veureinducció (VPCA)
veureinducció (DEM)
 embriologia
 veterinària
veureinducció (DEM)
 embriologia
 veterinària
veureinducció (DEM)
 infermeria
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureinducció (DEM)
 embriologia
 veterinària
veureinducció (DJC)
 dret penal
veureinducció (NOV)
 enginyeria
veureinducció (LBQCCA)
 bioquímica
veureinducció (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca inducció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crepitació d’inducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
semiologia
Ranera crepitant que s’escolta en la pneumònia en el començament del procés de solidificació del pulmó.
Sin. compl.: crepitus indux

inducció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Garcia 1974; Bayés 1977.
en induction subst.

inducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
veterinària
Procés que orienta la diferenciació de les cèl·lules embrionàries i assenyala la forma definitiva de l’embrió a partir d’un centre organitzador.
de Beeinflussung, Induktion
en induction
es inducción
fr induction
it induzione

inducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
veterinària
Iniciació d’un procés fisiològic vegetal (germinació, floració, etc.) determinada per un estímul (fotoperíode, fitohormones, etc.).
de Beeinflussung, Induktion
en induction
es inducción
fr induction
it induzione

inducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
infermeria
tècniques diagnòstiques i de tractament
Acció d’estendre la matèria d’un emplastre.
de Beeinflussung, Induktion
en induction
es inducción
fr induction
it induzione

inducció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
veterinària
Acció d’induir, d’emmenar algú o alguna cosa a un determinat objecte.
de Beeinflussung, Induktion
en induction
es inducción
fr induction
it induzione

inducció f.
Diccionari jurídic
dret penal
Forma de participació en un delicte que consisteix a dur a terme una provocació que comporta l’execució efectiva del delicte.
V. t.: principi d’accessorietat de la participació c. nom. m.
es inducción

inducció f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 51 de la segona sèrie.

inducció f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en induction subst.
es inducción f.

inducció f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en induction subst.
es inducción f.
fr induction f.