Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (88 registres)
veureconstant d’inhibició (BIOQ)
 bioquímica
veurecontrol d'estímul de la inhibició (VPCA)
veuredesinhibició (VPCA)
veuredesinhibició (DEM)
 conceptes generals i de suport
 psiquiatria
veuredesinhibició (DEM)
 psiquiatria
veureinhibició (VPCA)
veureinhibició (DEM)
 psicologia
veureinhibició (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 neurologia
 semiologia
veureinhibició (DEM)
 salut mental
veureinhibició (TEBI)
 bioquímica
Cerca inhibició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

constant d’inhibició c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
símb.: Ki
bioquímica
en inhibition constant subst.

control d'estímul de la inhibició c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en stimulus control of inhibition subst.

desinhibició f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en disinhibition subst., inhibition of inhibition subst.

desinhibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
psiquiatria
Acció de desinhibir o de desinhibir-se; l’efecte.
de Enthemmung
en desinhibition
es desinhibición
fr désinhibition
it disinibizione

desinhibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psiquiatria
En un animal d’experimentació, recuperació d’una condició reflexa o d’una resposta extingides, mitjançant un estímul, al qual l’animal no està acostumat.
de Enthemmung
en desinhibition
es desinhibición
fr désinhibition
it disinibizione

inhibició f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1920, 1921b, 1923, 1933; Baguñà 1971; Garcia 1974; Lleonart 1975; Garau 1976; Tobeña 1977.
en inhibition subst.

inhibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Supressió, completa o no, de l’activitat espontània o condicionada d’un sistema excitable deguda a una causa física o mental.
de Dämpfung, Hemmung, Inhibition
en inhibition
es inhibición
fr inhibition
it inibizione

inhibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
neurologia
semiologia
Detenció o restricció de les funcions d’un òrgan o d’una activitat fisiològica a conseqüència d’haver estat alterada l’acció que hi exercia un centre nerviós, una hormona. Sovint és l’efecte de la irritació patològica d’un punt de l’organisme més o menys distant.
de Dämpfung, Hemmung, Inhibition
en inhibition
es inhibición
fr inhibition
it inibizione

inhibició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Estat psíquic que tendeix a evitar els modes d’expressió que podrien revelar públicament el caràcter o els pensaments d’un individu.
de Dämpfung, Hemmung, Inhibition
en inhibition
es inhibición
fr inhibition
it inibizione

inhibició f.
Bioquímica
bioquímica
en inhibition subst.
es inhibición f.