Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurefull d’inscripció (NOV)
 enginyeria
veureinscripció (DEM)
 farmacologia
veureinscripció1 (DJC)
 dret civil
veureinscripció2 (DJC)
 dret
veureinscripció3 (DJC)
 dret
veureinscripció de defunció (DJC)
 dret civil
veureinscripció de matrimoni (DJC)
 dret civil
veureinscripció de naixement (DJC)
 dret civil
veureinscripció en corba (DPF)
 transport ferroviari
veureinscripció marginal (DJC)
 dret civil
Cerca inscripció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

full d’inscripció c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 11 de la tercera sèrie.

inscripció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Part d’una fórmula magistral composta pels noms i les quantitats dels ingredients que la formen.

inscripció1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Assentament principal fet en un registre.
Sin. compl.: assentament2 m., assentament principal1 c. nom. m.
es inscripción

inscripció2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’inscriure o d’inscriure’s.
es inscripción

inscripció3 f.
Diccionari jurídic
dret
Cosa inscrita.
Sin. compl.: assentament2 m.
es inscripción

inscripció de defunció c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Inscripció en el Registre Civil de la mort d’una persona.
V. t.: inscripció1 f., inscripció de matrimoni c. nom. f., inscripció de naixement c. nom. f.
es inscripción de defunción

inscripció de matrimoni c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Inscripció en el Registre Civil de la unió de dues persones que dona lloc a un vincle jurídic.
V. t.: inscripció1 f., inscripció de defunció c. nom. f., inscripció de naixement c. nom. f.
es inscripción de matrimonio

inscripció de naixement c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Inscripció en el Registre Civil del naixement d’una persona.
V. t.: inscripció1 f., inscripció de defunció c. nom. f.
es inscripción de nacimiento

inscripció en corba c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de circular un vehicle per una corba, referit principalment a la major o menor facilitat amb què ho fa.
es inscripción en curva
fr inscription en courbe

inscripció marginal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: Registre Civil n. pr. m.