Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureforat d’inspecció (NOV)
 enginyeria
veureinspecció (VOCFOR)
 generalitats
veureinspecció (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureinspecció (DJC)
 dret
veureinspecció (NOV)
 enginyeria
veureinspecció (DRAMAD)
 ramaderia
veureinspeccionar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureinspeccionar (DJC)
 dret
veureobertura d’inspecció (NOV)
 enginyeria
Cerca inspecció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

forat d’inspecció c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 8 de la quarta sèrie.

inspecció f.
Vocabulari forestal
generalitats

inspecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Examen del malalt o d’algun dels seus òrgans o de les seves regions mitjançant la vista.

inspecció f.
Diccionari jurídic
dret
Funció de l’Administració pública que té per objecte de vigilar el compliment dels serveis administratius o altres.
es inspección

inspecció f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 8 de la quarta sèrie.

inspecció f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Revisió i avaluació dels registres, les instal·lacions, les condicions dels animals i altres dades practicada per un inspector oficial per determinar que una ramaderia compleix la normativa.
es inspección f.

inspeccionar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Fer una inspecció.

inspeccionar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Examinar atentament {una cosa} o fer-ne la inspecció.
Ex.: Els mossos van obtenir el permís per a inspeccionar el pis del detingut.
es inspeccionar

obertura d’inspecció c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 8 de la quarta sèrie.