Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veureanèmia de la insuficiència renal crònica (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veureinsuficiència (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veureinsuficiència (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureinsuficiència aòrtica (DEM)
 angiologia
 cardiologia
veureinsuficiència auricular (DEM)
 cardiologia
veureinsuficiència biliar (DEM)
 gastroenterologia
 semiologia
veureinsuficiència cardíaca (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veureinsuficiència cardíaca congestiva (BIOQ)
 bioquímica
veureinsuficiència carotídia (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veureinsuficiència circulatòria (DEM)
 angiologia
 cardiologia
 semiologia
Cerca insuficiència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anèmia de la insuficiència renal crònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Anèmia normocítica i normocròmica associada amb la fase avançada de la insuficiència renal crònica, a conseqüència de la disminució de la síntesi d’eritropoetina, les alteracions metabòliques de la toxèmia urèmica i, a vegades, el dèficit d’àcid fòlic i de ferro.

insuficiència f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

insuficiència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Estat d’inferioritat funcional d’un òrgan que el priva de complir íntegrament el seu paper en l’activitat corporal.
de Insuffizienz
en insufficiency
es insuficiencia
fr insuffisance
it insufficienza

insuficiència aòrtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
Tancament incomplet de les sigmoides aòrtiques durant la diàstole, que permet el reflux de la sang des de l’aorta fins al ventricle esquerre. La lesió valvular que ho provoca pot ésser produïda per endocarditis (malaltia de Corrigan) o per sífilis (malaltia de Hodgson).

insuficiència auricular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Incapacitat de contracció eficient de les aurícules, substituïda per contraccions fibril·lars superficials.

insuficiència biliar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
semiologia
Digestió insuficient de greixos deguda a una concentració precària d’àcids biliars en l’intestí. Es presenta en les colèstasis cròniques intrahepàtiques (cirrosi biliar primària, colangitis esclerosant primària, colèstasi recurrent benigna, malaltia de Caroli, hepatocarcinoma, etc.), en les colèstasis cròniques extrahepàtiques (estenosi benigna de la via biliar principal, carcinoma de les vies biliars extrahepàtiques, carcinoma del cap de pàncrees, ampul·loma, etc.), en les malalties o reaccions ileals i en la síndrome de la nansa cega. Produeix esteatorrea i carència de les vitamines liposolubles A, D i K.

insuficiència cardíaca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Incapacitat del miocardi per a assegurar la irrigació suficient dels òrgans. Pot ésser global, dels dos ventricles, o exclusiva o predominant d’un d’ells (insuficiència dreta o esquerra).
Sin. compl.: fallida cardíaca, insuficiència miocardíaca, malaltia de Beau

insuficiència cardíaca congestiva c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: tractament amb compostos digitàlics c. nom. m.
en congestive heart failure subst.

insuficiència carotídia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Dificultat de pas de la sang pel territori carotidi; es manifesta per isquèmia cerebral, transitòria o permanent, amb hemiparèsia, afàsia, amaurosi, etc.

insuficiència circulatòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
cardiologia
semiologia
Incapacitat de mantenir el volum sanguini indispensable per a la irrigació dels òrgans i els teixits. Pot ésser produïda per falta d’impuls cardíac (cardiogènica) o per excessiva vasodilatació (perifèrica).