Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veurefàcies interpretativa (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurefàcies interpretativa ambiental (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurefotointerpretació (VOCFOR)
 fotointerpretació forestal
veurefotointerpretació (DGEOL)
 geologia general
veurefotointerpretació (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurein claris non fit interpretatio (DJC)
 dret romà
veureinterpretació (DEM)
 salut mental
veureinterpretació (DEM)
 psicologia
veureinterpretació (DJC)
 dret
veureinterpretació d’anàlisis de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca intèrpret a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fàcies interpretativa f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fàcies d’un sediment les característiques del qual són interpretades com l’expressió en conjunt del medi on es va dipositar: característiques físiques, químiques, geogràfiques, geoquímiques, tectòniques i biològiques que determinaren la natura del dipòsit i les associacions d’organismes que visqueren en aquell ambient; per ex., una fàcies lacustre, una fàcies d’escull, una fàcies de plataforma mareal, etc.
Ant.: fàcies descriptiva f.
en interpretative facies
es facies interpretativa
fr faciès interpretatif

fàcies interpretativa ambiental f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Fàcies interpretativa deduïda segons criteris paleoambientals.
es facies interpretativa ambiental

fotointerpretació f.
Vocabulari forestal
fotointerpretació forestal
en photo interpretation subst.

fotointerpretació f.
Diccionari de geologia
geologia general
Estudi de les imatges fotogràfiques aèries en visió estereoscòpica des del punt de vista geològic, geomorfològic o pedològic.
en photointerpretation
es fotointerpretación
fr photo-interprétation

fotointerpretació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica utilitzada per identificar i relacionar els diferents elements que apareixen en una fotografia aèria o en una imatge de satèl·lit. S’aplica per a estudis tant del medi natural com antròpic: litologia, geomorfologia, tipus de sòls, vegetació, hidrologia, ús del sòl, àrees urbanes, estudis de cadastre, etc. A partir de la fotointerpretació es poden establir unitats de paisatge, unitats geomorfològiques i unitats morfoedàfiques.
La identificació dels diferents elements es basa a analitzar-ne la grandària, la forma, la textura, el color, els tons de gris, les ombres i les relacions entre ells. Un dels avantatges de la fotointerpretació és la possibilitat d’obtenir una visió estereoscòpica utilitzant parells de fotografies que se superposin en part. Això fa que aquesta eina sigui imprescindible en estudis geomorfològics, en cartografia de sòls i en aquells treballs que necessiten conjugar topografia i altres realitats del medi.
V. t.: fotografia aèria c. nom. f., fotografia estereoscòpica c. nom. f., fotograma m.
en photointerpretation
es fotointerpretación
fr photointerprétation
gl fotointerpretación

in claris non fit interpretatio [la] en. fras.
Diccionari jurídic
dret romà
En les qüestions que són evidents, no s’ha de fer interpretació.

interpretació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
En psicoanàlisi, intervenció de l’analista que elucida la significació de continguts inconscients, reprimits o dissociats, però manifests en la comunicació verbal o extraverbal de la persona.

interpretació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
En psicologia clínica, expressió del significat i les conclusions de les respostes individuals a les proves psicològiques en termes de dinàmica psicològica.

interpretació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’interpretar.
es interpretación

interpretació d’anàlisis de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Forma d’explicar els resultats de les anàlisis de sòls perquè siguin útils als usuaris de la informació. Requereix conèixer el mètode d’anàlisi i les unitats en què estan expressats els resultats.
Es realitza per a cada paràmetre analitzat: físic (granulometria i densitat aparent, entre d’altres), fisicoquímic i químic (pH, CE, capacitat d’intercanvi catiònic i elements intercanviables, entre d’altres) o de fertilitat (P, K, micronutrients), entre altres tipus.
Els criteris d’interpretació es troben molt dispersos a la bibliografia. Cal indicar que la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) d’Austràlia ha publicat amb aquesta finalitat el llibre Soil Analysis: An Interpretation Manual i J. Porta i M. López-Acevedo, l’Agenda de camp de sòls.
en soil analysis interpretation
es interpretación de análisis de suelos
fr interprétation d’analyses de sols
gl interpretación das análises de solos