Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurealteració de la intel·ligència (DEM)
 veterinĂ ria
veurealteració de la intel·ligència (DRAMAD)
 ramaderia
veureescala d’intel·ligència de Cattell (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureintel·ligència (VPCA)
veureintel·ligència (DEM)
 salut mental
veureintel·ligència (DEM)
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 salut mental
veureintel·ligència (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 salut mental
veureintel·ligència (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
Cerca intel·ligència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alteració de la intel·ligència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
veterinĂ ria
Modificació de les facultats intel·lectuals en el bestiar, degudes a tumors, al zel i a moltes altres afeccions i causes.

alteració de la intel·ligència f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Modificació de les facultats intel·lectuals del bestiar causada per factors fisiològics, com ara el zel, o per alteracions patològiques.
es alteraciĂłn de la inteligencia f.

escala d’intel·ligència de Cattell f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Prova per a valorar l’estat de desenvolupament intel·lectiu dels infants, indicat en subjectes amb trastorns del llenguatge o amb escolaritat irregular i en els malalts motors; és independent dels factors culturals.

intel·ligència f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1920; Lucena 1921, Mira 1921a; Sanz 1933; Mira 1934; Garcia i Garau 1973; Garcia 1974, 1975b; Garau 1976.
en intelligence subst.

intel·ligència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Comprensió mútua, acord, avinença.

intel·ligència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
neurologia
salut mental
Persona que excel·leix per la seva capacitat intel·lectual.

intel·ligència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
salut mental
Facultat de pensar, conèixer i comprendre.

intel·ligència f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en intelligence subst.
es inteligencia f.
fr intelligence f.