Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureamb la intenció de (DJC)
 dret
veureamb la intenció que (DJC)
 dret
veureaprenentatge intencional (VPCA)
veurecausa intencionada (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecicatrització per primera intenció (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veurecicatrització per segona intenció (DEM)
 traumatologia i ortopèdia
veureconducta intencional (VPCA)
veureconductisme intencional (VPCA)
veureespasme intencional (DEM)
 neurologia
veurefal·làcia intencional (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
Cerca intenció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amb la intenció de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Ex.: L’any 2009 es creà un fons de reserva amb la intenció de concedir ajuts a la mobilitat.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es con la intención de

amb la intenció que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: L’Oficina Antifrau de Catalunya va néixer amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l’Administració pública i del sector públic que s’hi relaciona.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es con la intención de que

aprenentatge intencional c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en intentional learning subst., goal-directed learning subst.

causa intencionada c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

cicatrització per primera intenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Cicatrització que s’esdevé sense participació de teixit de granulació.
en healing by first intention

cicatrització per segona intenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
traumatologia i ortopèdia
Cicatrització que, a causa de la no coaptació de les vores de la ferida, d’una infecció o d’algun altre procés que interfereixi, s’esdevé amb formació de teixit de granulació que, des del fons de la ferida, va unint-ne les parets fins arribar a la superfície.
en healing by second intention

conducta intencional c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en purposive behavior subst.

conductisme intencional c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en purposive behaviorism subst.

espasme intencional m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Espasme que es produeix en executar un moviment voluntari, observat en l’atetosi.

fal·làcia intencional f.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en intentional fallacy subst.
es falacia intencional f.