Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veuread interim1 (DJC)
 dret romà
veuread interim2 (DJC)
 dret romà
veureaigües interiors (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veureaigües interiors (DPESCA)
 pesca
veureamputació interilioabdominal (DEM)
 cirurgia
veureassociació interítem (VPCA)
veurebordó interior (LPV)
 buc
veurecon interior (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurecontaminació d’interiors (DCA)
 ecologia
veurecontracte d’interinitat (DJC)
 documentació jurídica
 dret del treball i de la seguretat social
Cerca interí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad interim1 [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Interinament.
Ex.: Prova selectiva per a proveir ad interim una plaça de l’escala de gestió.

ad interim2 [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Interí.
Ex.: El govern ad interim convocarà eleccions el mes que ve.

aigües interiors f. pl.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Espais marítims situats entre les concavitats de la costa que, a causa de llur configuració i llur amplària relativament petita, són considerades dins d’una mateixa línia de costa.
es aguas interiores

aigües interiors f. pl.
Diccionari de pesca
pesca
Aigües situades a l’interior de la línia de base establerta per l’Estat, d’acord amb el dret internacional, per mesurar la mar territorial, i les situades a l’interior de ports i marines.
es aguas interiores f. pl.

amputació interilioabdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació completa de l’extremitat inferior en què hom extirpa també la meitat homolateral de la pelvis, hemipelvectomia.
Sin. compl.: amputació de Jaboulay

associació interítem c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en interitem association subst.

bordó interior c. nom. m.
Lèxic del patí de vela
buc
Part del bordó pel costat de dins. Vegeu la figura 2 i la figura 3.
en inside gunwale
es junquillo interior
fr bande de protection interne
nl binnenste potdeksel

con interior m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Con encaixat.
fr cône intérieur

contaminació d’interiors f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Contaminació de l’aire interior dels edificis causada per la utilització dels materials o de les instal·lacions: combustibles per a la calefacció, la cuina i l’enllumenat, emissió de contaminants i de radiacions nocives dels materials de l’edifici, ventilació deficient, etc.
en indoor air pollution subst.
es contaminación de interiores f.
fr pollution d’intérieurs f.

contracte d’interinitat c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret del treball i de la seguretat social
Contracte de treball d’interinitat.
Sin. pref.: contracte de treball d’interinitat c. nom. m.
es contrato de interinidad