Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veureabsorciĂł intersticial (DEM)
 angiologia
 endocrinologia i nutriciĂł
veureaigua intersticial (DGEOL)
 geologia del petroli
veureaigua intersticial (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veureĂ tom intersticial (DGEOL)
 cristal·lografia
 geoquĂ­mica
veurecèl·lula intersticial (VOCBIOREP)
 biologia
veurecèl·lula intersticial (DEM)
 citologia
 gastroenterologia
veurecèl·lula intersticial (DEM)
 citologia
 gastroenterologia
 neurologia
veurecistitis intersticial (DEM)
 anatomia patològica
 semiologia
 urologia
veurecreixement intersticial (DEM)
 anatomia
veuredenticle intersticial (DEM)
 odontoestomatologia
Cerca interstici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absorciĂł intersticial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
endocrinologia i nutriciĂł
Absorció d’aigua o d’altres substàncies del líquid intersticial mitjançant els vasos limfàtics.

aigua intersticial f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
En geologia petroliera, aigua que ocupa parcialment o totalment la porositat, o els intersticis, de la roca magatzem; el concepte és molt pròxim al d’aigua connata, però el primer no té implicacions genètiques. La quantitat d’aigua intersticial en un magatzem de petroli o de gas varia del 10 al 50 % respecte a la porositat total.
en interstitial water
es agua intersticial
fr eau interstitielle

aigua intersticial c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Aigua allotjada a l’espai interlaminar dels fil·losilicats (fracció argila).
en interstitial water
es agua intersticial
fr eau interstitielle
pt água intersticial

Ă tom intersticial m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
geoquĂ­mica
Defecte puntual que consisteix en la localització d’un àtom en una posició no regular de la xarxa cristal·lina i que pot anar associat a la formació d’una vacant cristal·lina. Els àtoms intersticials es produeixen en cert nombre a causa de l’agitació tèrmica o de la deformació.
Sin.: impuresa intersticial f.
en interstitial atom
es átomo intersticial
fr atome interstitiel

cèl·lula intersticial c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en interstitial cell subst.
es célula intersticial c. nom. f.

cèl·lula intersticial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
gastroenterologia
Cadascuna de les cèl·lules estrellades que emmagatzemen lípids, situades en els espais perisinusoides del fetge. També són anomenades cèl·lules d’Ito.

cèl·lula intersticial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
gastroenterologia
neurologia
Cadascuna de les cèl·lules nervioses de la paret intestinal diferents de les que componen els plexes d’Auerbach i de Meissner situades a la submucosa i dintre de les vellositats, proveïdes d’un citoplasma finament vacuolitzat i prolongacions varicoses curtes que s’entrellacen amb d’altres, per tal de formar un plexe irregular; possiblement són cèl·lules de la micròglia.

cistitis intersticial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
semiologia
urologia
Forma crònica, observada sobretot en dones, en què la inflamació afecta la totalitat de la paret vesical: fibrosi de la capa muscular que redueix progressivament la capacitat vesical.
Sin. compl.: cistitis panmural, fibrosi panmural de la bufeta urinĂ ria, pancistitis

creixement intersticial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Creixement que ocorre en múltiples parts de l’interior d’una estructura. En contrast amb el creixement per aposició, l’intersticial només es pot produir en materials no sòlids.

denticle intersticial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Formació calcària dins d’una dent, envoltada completament per la dentina.
Sin. compl.: denticle enclavat