Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureintervenir (VOCFOR)
 generalitats
veureintervenir (DEM)
 cirurgia
 conceptes generals i de suport
veureintervenir1 (DJC)
 dret
veureintervenir (DPF)
 transport ferroviari
veureintervenir2 (DJC)
 dret processal
veureintervenir3 (DJC)
 dret pĂşblic
veureintervenir4 (DJC)
 dret mercantil
veureintervenir5 (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca intervenir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

intervenir v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats

intervenir v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
conceptes generals i de suport
Practicar una intervenciĂł quirĂşrgica.

intervenir1 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Prendre part en un afer o en un assumpte per arranjar-lo o modificar-lo.
Ex.: Tots els diputats van intervenir en el debat. Els mossos van intervenir en l’aldarull provocat per dues bandes rivals.
es intervenir

intervenir v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Examinar alguna cosa per comprovar que Ă©s correcta.

intervenir2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Una tercera persona, comparèixer en un procés pendent.
Ex.: Els testimonis han intervingut aquest matí en el procés contra l’acusat.
es intervenir

intervenir3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Examinar i censurar {comptes o certes operacions}.
Ex.: Han intervingut els comptes de l’empresa perquè hi van detectar irregularitats.
es intervenir

intervenir4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Oferir-se a acceptar o a pagar {una lletra de canvi} per compte i honor de qualsevol persona obligada en la via de retorn.
Ex.: Correspon al patronat intervenir lletres de canvi comercials o financeres.
es intervenir

intervenir5 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret fiscal i tributari
L’autoritat competent, impedir {a algú} la lliure disposició dels seus béns.
Ex.: La justícia ha intervingut el compte bancari de l’acusada per a satisfer els deutes contrets amb l’Administració.
es intervenir