Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (44 registres)
veurecanal de llacuna (d’escull) (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurecicle de llacuna (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurefase de llacuna (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veureillot de llacuna (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estratigrafia: estratigrafia general
veurellacuna (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
veurellacuna (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurellacuna (DEM)
 anatomia
 semiologia
veurellacuna (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurellacuna1 (DCA)
 geografia
veurellacuna (ATGC)
 geografia
Cerca llacuna a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

canal de llacuna (d’escull) m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Pas força pregon que separa un escull de les terres emergides adjacents, o bé que travessa un escull i part de la llacuna interna corresponent.
en lagoon channel
es canal de laguna (arrecifal)
fr chenal du lagon, goulet

cicle de llacuna m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Seqüència d’esdeveniments, i el temps necessari, per tal que una llacuna costanera o d’escull quedi reblerta de sediments, els quals després poden ésser erosionats per l’acció de les ones; s’inicia, així, un nou rebliment.
en lagoon cycle
es ciclo de laguna
fr cycle de lagon, cycle de lagune

fase de llacuna f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Fàcies estratigràfica formada a partir de l’acumulació de sediments en una llacuna costanera soma separada de la mar oberta per una barrera natural.
en lagoon phase
es fase de laguna
fr phase de lagon, phase de lagune

illot de llacuna m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estratigrafia: estratigrafia general
Qualsevol de les petites illes escampades dins la llacuna d’un atoll compost, o d’un gran escull de barrera; generalment es desenvolupa a partir d’antics esculls de franja durant el darrer ascens eustàtic postglacial.
en lagoon island
es islote de laguna
fr île de lagon, île lagunaire

llacuna f.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
Sin. pref.: estany2 m.

llacuna f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
Extensió d’aigua que ocupa una depressió del terreny, de dimensions més petites que un llac i de poca profunditat.
Sin. vulg.: estanyol m., llauna f.
V. t.: lagoon m.
en lagoon
es laguna
fr lagune

llacuna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
semiologia
Manca de regulació de la funció d’un òrgan.
de Bucht, Lücke
en lacuna
es laguna
fr lacune
it lacuna

llacuna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Espai intercel·lular de dimensions variables que presenten certs teixits, o petita cavitat o depressió d’un òrgan. En alguns casos és sinònim de llac.
de Bucht, Lücke
en lacuna
es laguna
fr lacune
it lacuna

llacuna1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Extensió d’aigua que ocupa una depressió del terreny, de dimensions més petites que un estany1 i de poca fondària, ocupat en gran part per vegetació.
Sin. abs.: estanyol m.
en lagoon subst., pool subst.
es laguna f.
fr lagune f.

llacuna f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dipòsit natural d’aigua, generalment dolça, de menors dimensions que el llac.