Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veurebesllaurar (DAGRIC)
 agricultura
veurecapa llaurable (VMCS)
 fertilitat química del sòl
veurecapa llaurable (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecuc llaurador (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurecuca llauradora (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureguaret llaurat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurehoritzó llaurable (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veurellaura (VOCFOR)
 eines i màquines
veurellaurada (VOCFOR)
 preparació i plantació
veurellaurada (DAGRIC)
 agricultura
Cerca llaura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

besllaurar v. intr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Llaurar la terra una altra vegada perpendicularment o diagonalment respecte dels solcs fets anteriorment per airejar-la.
es binar v. tr., edrar v. tr.

capa llaurable c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
en topsoil subst., plow layer subst.
es capa arable c. nom. f.
fr couche arable c. nom. f.

capa llaurable c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part superior del sòl que pot ser treballada amb les eines de conreu i que, per això, pot ser destinada al cultiu. S’espera que sigui fèrtil i pugui proporcionar aigua, nutrients, oxigen i ancoratge als cultius. Correspon a un horitzó Ap.
Sin. compl.: capa conreable c. nom. f.
en plow layer, topsoil, plough layer
es capa arable, tierra arable
fr couche arable
gl capa arable
pt camada arável

cuc llaurador c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cadell m.

cuca llauradora c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: cadell m.

guaret llaurat c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Guaret blanc que es caracteritza perquè després de la collita es llaura la terra per enterrar el rostoll i eliminar les plantes adventícies.
V.: ecoguaret m., guaret3 m., guaret blanc c. nom. m., guaret en agricultura de secà c. nom. m., guaret groc c. nom. m., guaret subsidiat c. nom. m., guaret tradicional c. nom. m.
en work fallow
es barbecho labrado
fr jachère labourée
gl barbeito labrado
pt pousio lavrado

horitzó llaurable c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Terra llaurable.
Sin. pref.: terra llaurable c. nom. f.
es horizonte arable
gl horizonte arable
pt horizonte arável

llaura f.
Vocabulari forestal
eines i màquines
Sin. pref.: arada f.

llaurada f.
Vocabulari forestal
preparació i plantació
es laboreo m.
fr labour m.

llaurada f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Operació de remoure la terra fent-hi solcs amb l’arada o amb qualsevol altra màquina semblant per deixar-la a punt de sembrar.
es arada f., labor f., labranza f.