Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veurecontracte de llicència (DJC)
 dret mercantil
veurellicència (FONECO)
 economia
veurellicència1 (VOCFOR)
 generalitats
 permisos, infraccions
veurellicència1 (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 dret mercantil
veurellicència2 (VOCFOR)
 generalitats
veurellicència2 (DJC)
 dret
veurellicència3 (DJC)
 dret
veurellicència contractual (DJC)
 dret mercantil
veurellicència d’armes (VOCFOR)
 generalitats
veurellicència d’edificació (LMC)
 construcciĂł
Cerca llicència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contracte de llicència c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Contracte en virtut del qual el titular d’un dret autoritza algú altre a explotar aquest dret d’acord amb unes condicions determinades, sigui per a la fabricació, l’aprofitament o l’ús d’una cosa.
es contrato de licencia

llicència f.
Fonaments d’economia
economia
Dret atorgat per un govern que permet oferir un bé.
en license subst.

llicència1 f.
Vocabulari forestal
generalitats
permisos, infraccions
V. t.: llicència2 f.

llicència1 f.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
dret mercantil
Autorització atorgada per la persona titular d’un dret d’exclusiva per a l’ús, la comercialització o l’explotació econòmica d’aquest dret a favor d’una tercera persona no titular.
V. t.: llicència contractual c. nom. f., llicència d’explotació c. nom. f., llicència de ple dret c. nom. f., llicència obligatòria c. nom. f.
es licencia

llicència2 f.
Vocabulari forestal
generalitats

llicència2 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Llibertat de fer o de dir alguna cosa en virtut d’una permissió donada.
Ex.: Demanar llicència de fer alguna cosa. Donar llicència a algú perquè faci una cosa.
es licencia

llicència3 f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Permís que un càrrec superior concedeix a un funcionari o funcionària, amb el qual l’eximeix, per un temps limitat, del servei o de les obligacions del seu càrrec.
es licencia

llicència contractual c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Contracte pel qual la persona titular d’un dret de propietat industrial (patent, model d’utilitat, marca, nom comercial, model industrial o disseny) cedeix a una tercera persona unes quantes de les seves facultats a canvi d’una remuneració econòmica.
Sin. compl.: llicència voluntària c. nom. f.
V. t.: llicència1 f.
es licencia contractual

llicència d’armes c. nom. f.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. compl.: permís d’armes c. nom. m.

llicència d’edificació f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Baugenehmigung
en building permit
es licencia de construcciĂłn
fr permis de bâtir, permis de construire