Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuredeslliurar1 (DJC)
 dret
veuredeslliurar2 (DJC)
 dret
veuredeslliurar3 (DJC)
 dret
veurelliurar (VOCFOR)
 generalitats
veurelliurar1 (DJC)
 dret
veurelliurar (NOV)
 enginyeria
veurelliurar (DPF)
 transport ferroviari
veurelliurar2 (DJC)
 dret
Cerca lliurar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deslliurar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Alliberar1.
Ex.: Molts ciutadans volen deslliurar el poble català.
Sin. pref.: alliberar1 v. tr.
es liberar

deslliurar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Alliberar2.
Ex.: L’aval pot ser deslliurat de la responsabilitat després d’un cert temps.
Sin. pref.: alliberar2 v. tr.
es liberar

deslliurar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Alliberar3.
Ex.: Han deslliurat el tutor de qualsevol obligació.
Sin. pref.: alliberar3 v. tr.
es liberar

lliurar v. tr.
Vocabulari forestal
generalitats

lliurar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Posar en poder o a la discreció d’algú.
Ex.: Van lliurar al jutge les proves que havien recollit.
Sin. compl.: fer a mans1 c. v., fer lliurament c. v.
es entregar, librar

lliurar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 100 de la segona sèrie.

lliurar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Permetre el pas per un lloc, circuit, guió, etc., dit especialment quant una circulació, per qualsevol causa, pot impedir-ho.
es librar
fr dégager

lliurar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Expedir {una ordre de pagament} a càrrec d’algú sobre cabals de l’expedidor o expedidora.
Ex.: Van lliurar una lletra per un import superior al de venda.
es librar