Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (124 registres)
veureacceleració [estàndard] de caiguda lliure (QUIMFIS)
 química
veureacceleració de caiguda lliure (QUIMFIS)
 química
veureacidesa lliure (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidesa lliure (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaigua lliure (DGEOL)
 hidrogeologia
veureaigua lliure (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureaigües lliures (DCA)
 dret
veurealimentació lliure (VPCA)
 privació
veurealternança lliure (DAGRIC)
 agricultura
veurealtura lliure sobre el terra (VOCAUTO)
Cerca lliure a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceleració [estàndard] de caiguda lliure c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 114, 142
en [standard] acceleration of free fall subst.

acceleració de caiguda lliure c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 29, 91, 93, 114, 142, 186
en acceleration of free fall subst., acceleration due to gravity subst.

acidesa lliure c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. pref.: acidesa valorable c. nom. f.
en free acidity subst.
es acidez libre c. nom. f.
fr acidité libre c. nom. f.

acidesa lliure c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Denominació desestimada.
V.: acidesa efectiva c. nom. f.

aigua lliure f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Aigua gravitatòria.
en free water, gravitational water
es agua libre
fr eau libre

aigua lliure f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Aigua que es troba a la pressió atmosfèrica. La interfície aire-aigua és horitzontal.
en free water
es agua libre
fr eau libre
gl auga libre
pt água livre

aigües lliures f. pl.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Aigües continentals on es pot pescar amb llicència, sense cap altra limitació que les establertes per la legislació de pesca fluvial pel que fa a modalitats, arts i èpoques permeses.
en free water subst.
es aguas libres f. pl.
fr eau libre f.

alimentació lliure c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
privació
Sin. abs.: alimentació ad libitum c. nom. f.
en free feeding subst.

alternança lliure f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Alternança de conreus practicada quan les condicions del moment són les úniques que assenyalen els conreus a fer, sense una regla fixa.
es alternativa libre f.

altura lliure sobre el terra c. nom. f.
Vocabulari de l’automòbil
en ground clearance subst.
es altura libre sobre el suelo c. nom. f.