Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veureal·locòrtex (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureanquilocolpos (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 obstetrícia i ginecologia
veureanquilocòria (DEM)
 oftalmologia
veureantistafilocòccic -a (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureapagar una locomotora (DPF)
 transport ferroviari
veureargil·locompactació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecefalocordi (DEM)
 embriologia
 neurologia
veureciclocoroïditis (DEM)
 oftalmologia
 semiologia
veurecolocolostomia (DEM)
 cirurgia
 gastroenterologia
veurediplococ (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca loco a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·locòrtex m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Porció de l’escorça cerebral localitzada a l’hipocamp i l’àrea olfactòria en què les neurones són disposades en poques capes. És la part filogenèticament més antiga de l’escorça cerebral.
Sin. compl.: escorça heterotípica

anquilocolpos m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
obstetrícia i ginecologia
Atrèsia o imperforació de la vagina.

anquilocòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Obliteració de la pupil·la.

antistafilocòccic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
Que destrueix els estafilococs.

apagar una locomotora c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Apagar el foc en el seu fogar.
es apagar una locomotora

argil·locompactació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de compactació que té lloc en sòls argilosos a causa de la cohesió entre les partícules d’argila quan es dessequen o a l’expansió-retracció de minerals d’argila expansibles.
en argillicompaction, argillopedocompaction
es arcillocompactación
fr argilicompaction
gl arxilocompactación

cefalocordi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
neurologia
Part del notocordi embrionari que és dins del cap.

ciclocoroïditis f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
semiologia
Inflamació del cos ciliar i de la coroide.

colocolostomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
gastroenterologia
Formació d’una anastomosi quirúrgica entre dues porcions del còlon.

diplococ m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Agrupació en parells de certs tipus de cocs. Antigament hom considerava que els microorganismes que presenten aquesta disposició constituïen un gènere amb personalitat pròpia (Diplococcus sp), però actualment són assignats a diversos gèneres. Entre els més representatius hi ha el gonococ, el meningococ i el pneumococ; alguns encara són designats, a vegades, per llur denominació obsoleta.
en diplococcus
es diplococo
fr diplocoque
it diplococco