Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurecapa manufacturada (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecapital manufacturat (DCA)
 economia
veurecontacte de capa manufacturada (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuremanufactura (ATGC)
 geografia
veuresuro manufacturat (VOCFOR)
 el suro
Cerca manufactura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

capa manufacturada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Segons ST (2014), capa artificial que limita el creixement de les arrels, ja que consta de materials gairebé continus, manufacturats pels éssers humans (geotèxtils, asfalt, formigó, cautxú i plàstic) que constitueixen una barrera impermeable. La presència de capes manufacturades es pot utilitzar per diferenciar sèries de sòl.
V. t.: sèrie de sòls c. nom. f.
en manufactured layer
es capa manufacturada
fr couche manufacturé

capital manufacturat m.
Diccionari de les ciències ambientals
economia
Conjunt de béns materials que ajuden la producció (com ara la maquinària, les infraestructures, els edificis, etc.) i no tant els productes finals.
en manufactured capital subst.
es capital manufacturado m.
fr capital manufacturé m.

contacte de capa manufacturada c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Límit abrupte entre el sòl i una capa manufacturada subjacent que no té esquerdes o la separació entre les esquerdes per les quals poden penetrar les arrels és de com a mínim 10 cm.
en manufactured layer contact
es contacto de capa manufacturada
fr contacte avec une couche manufacturé

manufactura f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Fàbrica, especialment la que combina el treball a mà amb el de les màquines.
Sin. pref.: fàbrica f.

suro manufacturat c. nom. m.
Vocabulari forestal
el suro