Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 25 (249 registres)
veureacord marc (DJC)
 dret
veureAdministraciĂł comarcal (DJC)
 dret pĂşblic
veureadrenal de Marchand (DEM)
 histologia
 nefrologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureAlibert, Jean Louis Marc (DEM)
 epònims
veureAmsler, Marc (DEM)
 epònims
veurearbre d’interès comarcal (VOCFOR)
 conservaciĂł i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veurebena d’Esmarch (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veurebiomarcador (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
veurebiomarcador (DCA)
 epidemiologia
veurebiomarcador microbiĂ  (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 propietats bioquĂ­miques i biològiques i ecologia del sòl
Cerca marc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord marc c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Acord normatiu al qual s’han de cenyir altres acords de caràcter més concret.
es acuerdo marco

AdministraciĂł comarcal c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Conjunt d’òrgans, jeràrquicament ordenats, que actuen amb personalitat jurídica única sota la direcció de la presidència del consell comarcal per a desenvolupar les funcions executives de caràcter administratiu que són competència comarcal.
es AdministraciĂłn comarcal

adrenal de Marchand f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
nefrologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Cadascuna de les petites porcions de teixit suprarenal accessori presents ocasionalment en el lligament ample de l’úter.

Alibert, Jean Louis Marc n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Dermatòleg francès, 1768-1837.
V.: malaltia d’Alibert f.

Amsler, Marc n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Oftalmòleg suís, 1891-1968.
V.: prova d’Amsler f.

arbre d’interès comarcal c. nom. m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits

bena d’Esmarch f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Bena de cautxú emprada per a fer l’embenat d’Esmarch.
Sin. compl.: banda d’Esmarch

biomarcador m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
CaracterĂ­stica mesurable d’algun estat o condiciĂł biològica al sistema a estudiar que, en els nivells molecular, bioquĂ­mic o cel·lular, constitueix una mesura Ăşnica.
S’utilitzen per examinar processos biològics en els sòls (presents o passats) o per estudiar l’estructura d’una comunitat biològica.
V.: biomarcador microbiĂ  c. nom. m., biomonitor m.
en biomarker
es biomarcador
fr biomarqueur
gl biomarcador
pt biomarcador

biomarcador m.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Marcador biològic.
Sin. pref.: marcador biològic m.
en biomarker subst.
es biomarcador m.
fr biomarqueur m.

biomarcador microbiĂ  c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
Espècie o comunitat que és sensible i mostra respostes mesurables (informació quantitativa) als canvis en el medi en el qual es troba, com, per exemple, canvis en els nivells de contaminació.
Un bon biomonitor indicarĂ  la presència del contaminant i tambĂ© pot proporcionar informaciĂł addicional sobre la quantitat i intensitat de l’exposiciĂł.
V.: organisme bioindicador c. nom. m., biomarcador m., biomarcador microbiĂ  c. nom. m.