Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurebastiment mariner (BMC)
 bastiments
veuremariner | marinera1 (BMC)
 fraseologia
veuremariner | marinera1 (DPESCA)
 pesca
veuremariner | marinera2 (BMC)
 activitats i oficis nàutics
veuremariner | marinera2 (DPESCA)
 pesca
veuremariner | marinera3 (DPESCA)
 pesca
veuremodel dels mariners (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
 fraseologia
veurenus de mariner (DPESCA)
 pesca
veurepell de mariner (DEM)
 dermatologia
 semiologia
Cerca mariner a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bastiment mariner c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments

mariner | marinera1 adj.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia
Relatiu o pertanyent al mar, a la marina o a la gent de mar.
Sin. abs.: marítim | marítima adj.

mariner | marinera1 adj.
Diccionari de pesca
pesca
Relatiu o pertanyent a la marina o a la gent de la mar.
es marinero | marinera adj.

mariner | marinera2 m. | f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
Tripulant de nau mercant.

mariner | marinera2 adj.
Diccionari de pesca
pesca
Dit de l’embarcació amb bones condicions per navegar amb facilitat i seguretat en totes les circumstàncies.
es marinero | marinera adj.

mariner | marinera3 m. | f.
Diccionari de pesca
pesca
Persona que es dedica professionalment a prestar serveis en una embarcació.
es marinero | marinera m. | f.

model dels mariners c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
fraseologia
Petites naus fetes a bord o en terra tot enyorant la mar, algunes de les quals eren construïdes dins ampolles.

nus de mariner m.
Diccionari de pesca
pesca
Nus consistent a donar una cota sobre l’altra a l’entorn d’una bita o de qualsevol altre enganxall adient.
es ballestrinque m.

pell de mariner f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Tipus de dermatitis actínica crònica que es desenvolupa en individus de raça blanca, sobretot rossos i de pell clara, després de molts anys d’exposició continuada a la llum solar. La pell esdevé seca, fina, sense elasticitat, amb màcules atròfiques blanques i pigmentades.
Sin. compl.: pell de pagès