Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (44 registres)
veurea punt de marxa (DPF)
 transport ferroviari
veureapràxia de la marxa (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veurecontramarxa (DPF)
 transport ferroviari
veureengranatge de la marxa enrere (VOCAUTO)
veureengranatges de la marxa enrere (TTAUTO)
 caixa de canvi
veurefull de marxa (DPF)
 transport ferroviari
veurellum de marxa enrere (TTAUTO)
 enllumenat
veurellum de marxa enrere (VOCAUTO)
veuremarxa (DEM)
 conceptes generals i de suport
 fisioteràpia
veuremarxa (DPF)
 transport ferroviari
Cerca marxa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a punt de marxa loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit de la locomotora quan és preparada per fornir el servei que calgui, amb tot el proveïment de combustible (o oli, sorra, etc.) fet, els motors engegats, la caldera amb pressió, etc.
fr en état de marche, en ordre de marche

apràxia de la marxa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Disminució o pèrdua de capacitat de col·locar adequadament les cames amb la finalitat de caminar, sense que hi hagi cap mena de parèsia ni de trastorn funcional.

contramarxa f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Situació en la qual s’ha invertit el sentit de l’esforç de tracció de la locomotora per obtenir un efecte de fre en casos de necessitat.
es contramarcha
fr contremarche

engranatge de la marxa enrere c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en reverse gear subst.
es engranaje de la marcha atrás c. nom. m.

engranatges de la marxa enrere c. nom. m. pl.
Terminologia tècnica d’automoció
caixa de canvi
Vegeu la figura 17.15.
en reverse gears subst. pl.
es engranajes de la marcha atrás c. nom. m. pl.

full de marxa c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Document principal d’un tren on consten les dades més importants: horari, recorregut, composició, agents de servei, etc.
es hoja de marcha
fr feuille de marche

llum de marxa enrere c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
enllumenat
Vegeu la figura 23.18.
Sin. compl.: llum de retrocés c. nom. m.
en reversing light subst.
en [US] back-up light subst.
es luz de marcha atrás c. nom. f.

llum de marxa enrere c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: llum de retrocés c. nom. m.
en reversing light subst.
en [US] back-up light subst.
es luz de marcha atrás c. nom. f.

marxa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
fisioteràpia
Estil o manera de caminar, normal o patològic.
de Gang
en gait
es marcha
fr démarche, marche
it andatura, deambulazione, marcia

marxa f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Acció de marxar un tren.
fr marche
2. Horari i velocitat concrets que s’assenyala o porta un tren determinat.
es marcha