Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (61 registres)
veuread perpetuam memoriam1 (DJC)
 dret romà
veuread perpetuam memoriam2 (DJC)
 dret romà
veurealteració de memòria (VPCA)
veureamplària de memòria (VPCA)
veurecamp de memòria (DEM)
 neurologia
 psicologia
veurecap de memòria (LPV)
 aparell
veurecapacitat de memòria (NOV)
 enginyeria
veuredecaïment de la memòria (VPCA)
veuredesmemoriament (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
veuredesmemoriar-se (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
Cerca memòria a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad perpetuam memoriam1 [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a record perpetu.
Ex.: Les butlles papals relatives a qüestions de doctrina són dreçades ad perpetuam memoriam.

ad perpetuam memoriam2 [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a record perpetu.
Ex.: Cal provar la condició d’únic descendent per acta notarial ad perpetuam memoriam. En certa manera, la informació ad perpetuam memoriam, constitueix un avançament de les mesures preparatòries de judici, admeses per les legislacions processals modernes.

alteració de memòria c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: trastorn de memòria c. nom. m.
en memory disorder subst.

amplària de memòria c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en memory span subst.

camp de memòria m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psicologia
Tot allò que pot ésser recordat.

cap de memòria c. nom. m.
Lèxic del patí de vela
aparell
Cap de maniobra del pal del patí de vela que fixa els límits del moviment del pal cap a proa o cap a popa. Vegeu la figura 2.
en standing rigging
es cabo de memoria
fr gréement dormant, manoeuvres dormantes
nl staand want

capacitat de memòria c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 34 de la quarta sèrie.

decaïment de la memòria c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en memory decay subst.

desmemoriament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Estat del qui és desmemoriat.

desmemoriar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Perdre la memòria.