Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 616 (6.151 registres)
veurea bastament (DJC)
 dret
veurea començament de (DJC)
 dret
veurea requeriment de1 (DJC)
 dret
veurea requeriment de2 (DJC)
 dret
veureabaixament (DPF)
 transport ferroviari
veureabalisament (DPESCA)
 pesca
veureabalmament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureabancalament progressiu (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabanderament (DJC)
 dret civil
veureabandonament (DJC)
 dret
Cerca ment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bastament loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Prou.
Ex.: La policia ha informat a bastament de l’ordre amb què s’havien produït els fets.
Sin. pref.: prou adv.
es en cantidad suficiente

a començament de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al començament de.
Ex.: A començament d’abril farà un any que treballa amb la mateixa advocada.
Sin. pref.: al començament de loc. prep.
es a principios de, al principio de

a requeriment de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A petició de.
Ex.: L’Ajuntament ofereix un servei de mediació en conflictes privats a requeriment de la ciutadania. A requeriment teu han ampliat el termini de lliurament dels projectes.
Sin. pref.: a petició de loc. prep.
es a requerimiento de

a requeriment de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per haver-ho requerit.
Ex.: A requeriment del jutge s’interrogarà el propietari de l’establiment on va tenir lloc l’assassinat.
Sin. compl.: a instàncies de2 loc. prep., a requesta de2 loc. prep.
es a instancias de

abaixament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’abaixar.
es rebaje
fr abaissement

abalisament m.
Diccionari de pesca
pesca
Conjunt de senyals disposats per indicar els perills que s’han d’evitar i la ruta que s’ha de seguir.
es abalizamiento m., balizamiento m.

abalmament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Balma2.

abancalament progressiu c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Mesura de conservació de sòls i aigües que consisteix a crear una barrera filtrant instal·lant una filera de pedres amuntegades, un cavalló de terra, una línia de vegetació baixa o un altre sistema senzill, disposat aproximadament segons una corba de nivell.
La finalitat és aconseguir el següent: 1) tallar la longitud del vessant; 2) disminuir la velocitat de l’aigua d’escolament superficial; 3) fer que es dipositi a la part d’aigua dalt de la barrera la càrrega sòlida transportada, i 4) fer que disminueixi progressivament la pendent aigües amunt de la barrera, amb la qual cosa s’arriba a formar un bancal de poca alçada. És un sistema de baix cost i fàcil d’implementar.
V. t.: bancal m.
en progressive terracing
es abancalamiento progresivo
fr terrassement progressif
gl abancalamento progresivo
pt terraceamento progressivo

abanderament m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció d’abanderar.
es abanderamiento

abandonament m.
Diccionari jurídic
dret
Abandó1.
Sin. pref.: abandó1 m.
es abandonamiento