Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecos del missatge (LBICA)
 internet
veuremissatge (LBICA)
 internet
veuremissatge (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureMissatge a la reina regent (DJC)
 documentaciĂł jurĂ­dica
 història del dret
veuremissatger -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremissatger primari (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureprimer missatger (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 endocrinologia i nutriciĂł
veureRNA missatger (CIHC)
 biologia cel·lular
veureRNA missatger (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuresegon missatger (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
Cerca missatge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cos del missatge m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en message body subst.

missatge m.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en message subst.

missatge m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en message subst.
es mensaje m.
fr message m.

Missatge a la reina regent n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
documentaciĂł jurĂ­dica
història del dret
Document del 1888 signat per 2.601 persones d’arreu del Principat en el qual es demanava autonomia per a Catalunya.
es Mensaje a la reina regente

missatger -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que porta un missatge.
en messenger

missatger primari c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en primary messenger subst.

primer missatger m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
endocrinologia i nutriciĂł
Hormona o neurotransmissor que actua interaccionant amb un receptor específic de la membrana cel·lular i que dóna lloc a la variació de la concentració intracel·lular d’un segon missatger.

RNA missatger m.
Citologia i histologia (citologia)
sigla: mRNA
biologia cel·lular
en RNA messenger subst., mRNA subst.
es ARN mensajero m., RNA mensajero m., mRNA m.

RNA missatger c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
sigla: mRNA
bioquĂ­mica
en messenger RNA subst.

segon missatger m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
Ió o metabòlit intracel·lular, la concentració del qual varia a conseqüència de la interacció d’un primer missatger amb un receptor de membrana. Activa proteïncinases específiques o modula la permeabilitat de conductes iònics de les membranes cel·lulars. Els principals segons missatgers són el monofosfat cíclic d’adenosina (cAMP), el monofosfat cíclic de guanina (cGMP), l’inositol trifosfast (IP3) i el Ca2+.