Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (185 registres)
veureadmissió (DGEOL)
 geoquímica
veureadmissió1 (TTAUTO)
 motor de quatre temps gasolina
veureadmissió1 (VOCAUTO)
veureadmissió (NOV)
 enginyeria
veureadmissió (DPF)
 transport ferroviari
veureadmissió2 (TTAUTO)
 motor de quatre temps dièsel
veureadmissió2 (VOCAUTO)
veureadmissió a tràmit (DJC)
 dret
veureadmissió de demanda (DJC)
 dret processal
veureadmissió-compressió (TTAUTO)
 motor de dos temps
Cerca missió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

admissió f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Substitució iònica en què la càrrega elèctrica de l’ió substituït és més gran que la del substituent, per ex., Ca+2 substituït per Na+, Mg+2 per Li+ i Si+4 per Al+3.
en admission
es admisión
fr admission

admissió1 f.
Terminologia tècnica d’automoció
motor de quatre temps gasolina
Vegeu la figura 3.1.
en induction subst., inlet subst., intake subst.
es admisión f.

admissió1 f.
Vocabulari de l’automòbil
en induction subst., inlet subst., intake subst.
es admisión f.

admissió f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 49 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 51 de la segona sèrie.

admissió f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte d’admetre.
fr admission

admissió2 f.
Terminologia tècnica d’automoció
motor de quatre temps dièsel
Vegeu la figura 4.1.
en induction subst., inlet subst., intake subst.
es admisión f.

admissió2 f.
Vocabulari de l’automòbil
en induction subst., inlet subst., intake subst.
es admisión f.

admissió a tràmit c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’admetre a tràmit un document.
Ex.: Admissió a tràmit de nous projectes renovables sobre terreny en sòls no urbanitzables.
es admisión a trámite

admissió de demanda c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal en què el tribunal admet a tràmit un escrit de demanda.
es admisión de demanda

admissió-compressió f.
Terminologia tècnica d’automoció
motor de dos temps
Vegeu la figura 5.2.
en induction-compression subst., inlet-compression subst., intake-compression subst.
es admisión-compresión f.