Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 24 (238 registres)
veureĂ cid molĂ­bdic (DEM)
 quĂ­mica
veureanèmia hemolítica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia hemolítica (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanèmia hemolítica adquirida (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 semiologia
veureanèmia hemolítica cardíaca (DEM)
 cardiologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 malalties i sĂ­ndromes
 semiologia
veureanèmia hemolítica congènita (DEM)
 genètica
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
veureanèmia hemolítica crònica macrocítica amb resistència osmòtica disminuïda tipus Dyke-Young (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 semiologia
Cerca molĂ­ a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid molĂ­bdic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
De fĂłrmula H2MoO4, dĂłna els molibdats.

anèmia hemolítica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia secundària a una disminució del període normal de supervivència dels eritròcits, acompanyada d’un increment de l’eritropoesi del moll de l’os (reticulocitosi) i del catabolisme de l’hemoglobina (hiperbilirubinèmia indirecta), i una disminució de l’haptoglobina i de l’hemopexina sèriques. En l’hemòlisi, l’anèmia només apareix quan la resposta eritropoètica és insuficient per a mantenir la concentració sanguínia de l’hemoglobina dins de la seva taxa normal. Per bé que les causes d’hemòlisi són molt diverses, hom classifica les anèmies hemolítiques en corpusculars, degudes a un defecte congènit dels eritròcits, i extracorpusculars, secundàries a alteracions adquirides del medi que envolta els eritròcits. Hom distingeix també entre anèmies hemolítiques intravasculars, si la destrucció eritrocítica s’esdevé en la circulació sanguínia, i extravasculars, si ocorre preferentment en el sistema mononuclear fagocític.
Sin. compl.: icteroanèmia, síndrome de Hayem-Widal, síndrome de Widal

anèmia hemolítica c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en hemolytic anemia subst.

anèmia hemolítica adquirida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Anèmia hemolítica en què l’hemòlisi es produeix per factors que alteren el medi que envolta els eritròcits. Inclou l’hipersplenisme, les anèmies hemolítiques immunitàries, les anomalies adquirides de la membrana eritrocítica (hemoglobinúria paroxismal nocturna, hepatopaties, síndrome de Zieve), les anèmies hemolítiques de causa mecànica i les anèmies hemolítiques per tòxics.
Sin. compl.: anèmia de Hayem-Widal, clorosi de Hayem

anèmia hemolítica autoimmunitària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica immunitària provocada per la presència en la superfície dels eritròcits d’autoanticossos antieritrocítics. Pot ésser idiopàtica o secundària a determinades malalties víriques, neoplàstiques o sistèmiques. Comprèn tres entitats clíniques: anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents, anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds i hemoglobinúria paroxismal a frigore.
Sin. compl.: anèmia hemolítica immunitària per autoanticossos

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos calents f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència d’autoanticossos generalment del tipus immunoglobulina G i, menys sovint, immunoglobulina M o A, que actuen a la temperatura normal de l’organisme. L’indret on es produeix l’hemòlisi és principalment esplènic. Pot ésser idiopàtica o secundària a hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma, limfoadenopatia angioimmunoblàstica), tumors sòlids (adenocarcinoma gastrointestinal, seminoma, sarcoma de Kaposi, càncer de pulmó, adenocarcinoma renal, tumor ovàric) i lupus eritematós sistèmic.

anèmia hemolítica autoimmunitària per anticossos freds f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
semiologia
Anèmia hemolítica autoimmunitària caracteritzada per la presència de crioaglutinines, generalment del tipus immunoglobulina M monoclonal, que fixen la fracció C3 del complement sobre la superfície eritrocítica, la qual cosa provoca una hemòlisi intravascular. Pot ésser idiopàtica o secundària a infeccions per Mycoplasma pneumoniae, mononucleosi infecciosa, altres infeccions víriques i hemopaties (leucèmia limfàtica crònica, limfoma de cèl·lules B, mieloma múltiple, macroglobulinèmia de Waldenström.

anèmia hemolítica cardíaca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
hematologia i hemoterĂ pia
malalties i sĂ­ndromes
semiologia
Hemòlisi de causa mecànica que es presenta en determinades valvulopaties, sobretot aòrtiques, deguda a les turbulències del flux sanguini en aquests indrets. És especialment freqüent en les persones a les quals hom ha implantat una pròtesi valvular. L’esquistocitosi és molt intensa en aquests casos. L’hemòlisi crònica provoca anèmia ferropènica i hemosiderinúria.

anèmia hemolítica congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Grup d’anèmies hemolítiques caracteritzades per alteracions congènites de la morfologia dels eritròcits o de l’estructura de l’hemoglobina (hemoglobinopatia). Comprèn les següents malalties: esferocitosi hereditària, eliptocitosi hereditària, piropecilocitosi hereditària, estomatocitosi hereditària, hidrocitosi congènita, xerocitosi congènita, enzimopaties eritrocítiques (dèficit de piruvatcinasa, de glucosa-6-fosfatdeshidrogenasa, de glucosafosfatisomerasa, de fosfofructocinasa, de pirimidina-5’-nucleotidasa, etc.), hemoglobinopaties (hemoglobinopaties estructurals, talassèmies).

anèmia hemolítica crònica macrocítica amb resistència osmòtica disminuïda tipus Dyke-Young f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
semiologia
Denominació obsoleta corresponent a una modalitat d’anèmia hemolítica adquirida idiopàtica amb trets hematològics i clínics d’una síndrome mixta compresa entre l’anèmia perniciosa (hipercròmica, macrocítica, d’evolució crònica amb brots i remissions i resistència a l’esplenectomia) i la icterícia hemolítica (esplenomegàlia, fragilitat osmòtica augmentada dels eritròcits, reticulosi persistent, hiperbilirubinèmia indirecta i resistència a l’hepatoteràpia). Probablement es tractava d’una anèmia hemolítica immunitària.