Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (98 registres)
veureabsortivitat molar (AQQ)
 quĂ­mica
veurecalor molar (DEM)
 fĂ­sica
 quĂ­mica
veurecalor molar (DCA)
 fĂ­sica
veurecapacitat calorĂ­fica molar (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’absorció molar (DEM)
 fĂ­sica
veurecoeficient d’absorció molar [decimal] (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’absorció molar neperià (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoeficient osmòtic en fraccions molars (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecoma hiperosmolar no cetòtic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 semiologia
Cerca molar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absortivitat molar c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: ε
quĂ­mica
Constant de proporcionalitat en la llei de Beer: A = εbc, on A Ă©s l’absorbĂ ncia, b Ă©s el camĂ­ òptic i c Ă©s la molaritat de l’espècie absorbent.
Sin. compl.: coeficient d’extinció c. nom. m.
en molar absorptivity subst.

calor molar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
quĂ­mica
Energia que ha de rebre un mol d’una substància per tal que la seva temperatura s’elevi una unitat; és igual a la calor específica multiplicada per un mol.

calor molar f.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Calor que ha de rebre un mol d’una substància per tal que la seva temperatura s’elevi una unitat. La calor molar és igual a la calor específica multiplicada per un mol.
en molar heat subst.
es calor molar m.
fr chaleur molaire f.

capacitat calorĂ­fica molar c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 98, 143
en molar heat capacity subst.

coeficient d’absorció molar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Absorbància (de llum) per unitat de recorregut a través d’una solució i per unitat de concentració (mols per litre). És un valor fonamental en l’espectrofotometria.

coeficient d’absorció molar [decimal] c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 198
en molar [decadic] absorption coefficient subst.

coeficient d’absorció molar neperià c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 51, 199
en molar napierian absorption coefficient subst.

coeficient d’activitat referent a la llei de Henry expressat en fraccions molars c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 73
en activity coefficient referenced to Henry’s law mole fraction basis subst.

coeficient osmòtic en fraccions molars c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 74, 202
en osmotic coefficient mole fraction basis subst.

coma hiperosmolar no cetòtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
semiologia
Coma diabètic en què una intensa deshidratació i una hiperosmolaritat plasmàtica, associades a la hiperglucèmia, predominen sobre la cetosi i l’acidosi; no és tan freqüent com el coma cetoacidòtic.