Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 30 (298 registres)
veurea mort1 (DJC)
 dret
veurea mort2 (DJC)
 dret
veureacció amortidora (DEM)
 conceptes generals i de suport
 química
veureacte mortis causa (DJC)
 dret civil
veureacte per causa de mort (DJC)
 dret civil
veureagent amortidor (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureaigua morta (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
 hidrogeologia
veureaigua morta (ATGC)
 geografia
veureaigua morta (DCA)
 ecologia
veureaiguamort (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca mort a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a mort1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Fins a morir o fins a matar l’adversari o adversària.
Ex.: Hi havia molta tensió al judici, semblava que en qualsevol moment començarien a combatre a mort.
es a muerte

a mort2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Fins a morir o fins a matar l’adversari o adversària.
Ex.: Els combats a mort estan prohibits a tot l’Estat.
es a muerte

acció amortidora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
química
Acció d’un dispositiu mecànic o d’una solució (solució amortidora o solució tampó) que tendeix a suprimir, disminuir o estabilitzar efectes no desitjables.

acte mortis causa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte per causa de mort.
Sin. pref.: acte per causa de mort c. nom. m.
es acto mortis causa

acte per causa de mort c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte jurídic que es produeix o té efecte després de la mort d’una persona.
Sin. compl.: acte mortis causa c. nom. m.
es acto por causa de muerte

agent amortidor c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Component del sòl que té la propietat d’oposar-se a una variació brusca: 1) de la concentració d’ions en la fase líquida del sòl a conseqüència d’una aportació (p. ex., de fertilitzants) o d’una pèrdua (p. ex., per rentatge o per extracció dels cultius); 2) de pH (per aportació de substàncies acidificants o basificants). Fa que el sòl sigui un medi amortit. En el cas del pH, la contribució dels diferents components del sòl envers l’aportació d’un àcid o d’una base varia segons la classe de sòl i l’interval de pH de què es tracta. Així, per exemple, el carbonat de calci (CaCO3) actua com a amortidor en un interval de pH de 7,2 a 8,3, mentre que els compostos d’alumini ho fan entre 4,0 i 5,5. L’existència d’agents amortidors fa que la corba de neutralització d’un sòl tingui una forma complexa, amb replans que corresponen a l’acció d’un agent amortidor determinat, en què les aportacions no produeixen variacions significatives de pH.
Sin. compl.: amortidor m., compost amortidor c. nom. m.
en buffer agent
es agente amortiguador, componente amortiguador, agente tampón, componente tampón
eu indargetzaile
fr composé tampon
pt agente tamponizante

aigua morta f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
hidrogeologia
1. Aigua estagnant.
2. Aigua d’un carst que no circula pas, l’aigua de fons.
Ant.: aigua corrent f., aigua viva f.
en dead water
es agua muerta
fr eau morte

aigua morta c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Aigua que està estancada, encara que sigui en un sot, en un pou o en una bassa feta per la mà de l’home.

aigua morta f.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Aigua estagnant.
Sin. pref.: aigua estagnant f.
en still water subst.
es agua muerta f.
fr eau dormante f.

aiguamort m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Lloc d’aigües empantanades [DGLC], aiguamoll [DLC].
V.: aiguamoll1 m.