Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureal·legar motiu d’invalidació1 (DJC)
 dret processal
veureal·legar motiu d’invalidació2 (DJC)
 dret
veureamb més motiu (DJC)
 documentació jurídica
veureamb motiu de (DJC)
 dret
veureemotiu | emotiva (VPCA)
veureexposició de motius (DJC)
 dret
veurehiperemotiu -iva (DEM)
 salut mental
veurelocomotiu -iva (DEM)
 conceptes generals i de suport
 veterinària
veuremotiu (VPCA)
veuremotiu (BIOQ)
 bioquímica
Cerca motiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·legar motiu d’invalidació1 c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Invocar contra un testimoni algun motiu legal perquè es desestimi la seva intervenció.
Ex.: L’acusador va al·legar motiu d’invalidació el fet que el testimoni fos familiar de l’acusat.
es tachar

al·legar motiu d’invalidació2 c. v.
Diccionari jurídic
dret
Declarar un contracte o negoci jurídic sense efectes.
Ex.: Una de les seves estratègies és al·legar motiu d’invalidació del testament del seu pare.
es tachar

amb més motiu loc. adv.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
Per si no n’hi hagués prou.
Ex.: Amb més motiu, no ens podem descuidar tota l’altra documentació relacionada.
es con más motivo, además, a mayor abundamiento, por añadidura

amb motiu de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En ocasió de.
Ex.: El president va fer declaracions amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional. La presidenta convocà una conferència de premsa amb motiu del seu primer aniversari en el càrrec.
Sin. pref.: en ocasió de loc. prep.
es con motivo de

emotiu | emotiva adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a; Soler 1921.
en emotional adj.

exposició de motius c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Part preliminar d’una llei o d’un decret que no té caràcter normatiu i que exposa les raons que n’han aconsellat la promulgació i els aspectes que regula.
es exposición de motivos

hiperemotiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Dit de la persona caracteritzada per la seva hiperemotivitat.

locomotiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
veterinària
Relatiu o pertanyent a la locomoció.

motiu m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Colomer, Gili.
en motive subst.

motiu m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en motif subst.