Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 84 (836 registres)
veureacció acumulativa (DEM)
 farmacologia
veureactio per formulam (DJC)
 dret romà
veureacumulació (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureacumulació (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureacumulació (AQQ)
 química
veureacumulació (DEM)
 farmacologia
 toxicologia
veureacumulació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureacumulació (DEM)
 farmacologia
veureacumulació1 (DGEOL)
 geologia del petroli
veureacumulació1 (DCA)
 biologia
 medicina
 veterinària
Cerca mul a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció acumulativa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Acció d’una droga que es manifesta de sobte després d’haver estat administrades diverses dosis aparentment sense cap efecte.
Sin. compl.: efecte acumulatiu

actio per formulam [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció per procediment formular.

acumulació f.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

acumulació f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en accumulation subst.
es acumulación f.
fr accumulation f.

acumulació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Procés pel qual electrons de diversos píxels adjacents es poden combinar per a crear un únic element d’imatge més gran. Aquest procés augmenta la sensibilitat dels dispositius d’acoblament de càrrega en detriment de la resolució.
en binning subst.

acumulació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
toxicologia
Fenomen caracteritzat per la persistència a l’organisme dels efectes d’uns determinats medicaments a causa de la seva lenta eliminació. Aquesta acumulació pot ésser tòxica.
de Anhäufung
en accumulation
es acumulación
fr accumulation
it accumulazione

acumulació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’acumular o d’acumular-se; l’efecte.
de Anhäufung
en accumulation
es acumulación
fr accumulation
it accumulazione

acumulació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Augment sobtat i considerable dels efectes d’uns determinats medicaments (digital, plom, mercuri) a causa de llur administració continuada a dosis relativament ineficaces.
de Anhäufung
en accumulation
es acumulación
fr accumulation
it accumulazione

acumulació1 f.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
1. Massa d’hidrocarburs, més o menys contínua i extensa, que s’ha emmagatzemat dins la porositat d’una roca.
2. Conjunt de processos de formació d’aquesta massa d’hidrocarburs.
V. t.: jaciment de gas m., jaciment de petroli m.
en accumulation
es acumulación, yacimiento
fr accumulation, gisement

acumulació1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
medicina
veterinària
Persistència de substàncies en un organisme o en un medi a causa de llur lenta eliminació, que pot provocar efectes nocius en els organismes vius a causa de l’augment de concentració dels productes.
en accumulation subst.
es acumulación f.
fr accumulation f.