Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (63 registres)
veureagricultura de muntanya (DCA)
 agricultura
veureala de muntanya (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureamuntanyar (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veureblau de muntanya (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureblau de muntanya (VMIN)
 mineralogia
veurebosc de muntanya (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veurebrisa de muntanya (DCA)
 meteorologia
veurecamí de mar a muntanya (VOCFOR)
 propietat publica i ramaderia. camins ramaders
veurecamí de mar a muntanya (ATGC)
 geografia
veurecamí de muntanya (VOCFOR)
 els camins: generalitats, traçat i parts
Cerca muntanya a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura de muntanya f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura que es practica en zones en les quals les condicions d’altitud, pendent, clima, tipus de sòl, etc., confereixen al territori una clara vocació forestal. L’agricultura de muntanya es caracteritza per unes superfícies de conreu petites i la poca rendibilitat econòmica.
en mountain farming subst.
es agricultura de montaña f.
fr agriculture de montagne f.

ala de muntanya f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Contrafort.

amuntanyar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders

blau de muntanya m.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Atzurita.
es azul de montaña
fr fer azuré, fer phosphaté

blau de muntanya c. nom. m. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: atzurita f.

bosc de muntanya c. nom. m.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

brisa de muntanya f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Brisa nocturna que bufa des de la muntanya cap a la vall.
en mountain breeze subst.
es brisa de montaña f.
fr brise de montagne f.

camí de mar a muntanya c. nom. m.
Vocabulari forestal
propietat publica i ramaderia. camins ramaders
Sin. pref.: camí ramader1 c. nom. m.

camí de mar a muntanya c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
A les comarques tarragonines, camí ramader.
Sin. pref.: camí ramader c. nom. m.

camí de muntanya c. nom. m.
Vocabulari forestal
els camins: generalitats, traçat i parts
Sin. pref.: camí de bast c. nom. m.