Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurebanc de núvols (ATGC)
 geografia
veurebufanúvols (NOV)
 enginyeria
veurecap de núvol (ATGC)
 geografia
veurecapa de núvols (DCA)
 meteorologia
veuremar de núvols (ATGC)
 geografia
veurenúvol (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veurenúvol (ATGC)
 geografia
veurenúvol (DCA)
 meteorologia
veurenúvol acompanyant (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurenúvol d’explosió (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
Cerca núvol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

banc de núvols c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Formació de núvols de la mateixa classe i a certa altitud on la manca de vent o bé vents de molt poca força permeten que persisteixi per un temps notòriament prolongat.

bufanúvols m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 31 de la segona sèrie.
Vegeu pàgina 33 de la segona sèrie.

cap de núvol c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Núvol desprès d’una nuvolada que deixa anar un xàfec curt i una mica intens.

capa de núvols f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Massa de núvols situada a una determinada altura sobre el nivell del mar.
en cloudlayer subst.
es capa de nubes f.
fr nappe de nuages f.

mar de núvols c. nom. m. o f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Extensa nuvolada o sostre de núvols vistos per sobre, des d’un cim o des d’un avió.

núvol m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
Vegeu la figura K.

núvol m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Massa de vapor aquós condensada i suspesa en l’atmosfera.
Ex.: El doctor Eduard Fontserè (1870-1970) fou un gran científic que estudià intensament els núvols; molt del seu material científic fou sostret quan Catalunya fou ocupada per les tropes faccioses el 1939.

núvol m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Agregat de diminutes gotes d’aigua, formades sobre nuclis de condensació, o de partícules de glaç suspeses en l’aire i que poden produir precipitació. Els núvols es formen quan l’aire atmosfèric carregat de vapor d’aigua és refredat fins al punt de rosada. Segons la forma, es distingeixen cirrus, cúmulus, estratus i nimbostratus (i les seves variacions); segons l’altura, es parla de núvols alts, mitjans i baixos.
Sin. compl.: broma2 f.
en cloud subst.
es nube f.
fr nuage m.

núvol acompanyant m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Núvol volcànic de cendra format per un procés d’elutriació del material piroclàstic fi derivat de la unitat principal de flux durant l’emplaçament d’una colada piroclàstica.
en ash cloud
es nube acompañante

núvol d’explosió m.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Núvol eruptiu.
en explosion cloud
es nube de expolsión
fr nuée d’explosion