Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 59 (589 registres)
veureàcid desoxiribonucleic recombinant (GEN)
 genètica
veureàcid enàntic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
veureacidosi per inanició (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
veureacne fulminant (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureactiu financer (FONECO)
 economia
veureactiu financer (DJC)
 dret mercantil
veureadditiu antidetonant (VOCAUTO)
veureADN recombinant (GEN)
 genètica
veureagent contaminant (DCA)
 química
veureaglutinant (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
Cerca nan a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid desoxiribonucleic recombinant m.
Genètica
sigla: ADNr, sigla: rDNA
genètica
Sin.: ADN recombinant m., DNA recombinant m.
en rDNA subst., recombinant DNA subst.
es ácido desoxirribonucleico recombinante m., ADN recombinante m., ADNr m., DNA recombinante m., rDNA m.

àcid enàntic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Àcid gras saturat, l’àcid heptanoic, de fórmula CH3(CH2)5COOH, que es produeix en certes oxidacions de greixos.
Sin. compl.: àcid enantílic

acidosi per inanició f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
Acidosi metabòlica normoclorèmica per dejú prolongat, amb acumulament d’àcid βhidroxibutíric.

acne fulminant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Malaltia sistèmica rara, de causa desconeguda, que afecta joves del sexe masculí entre els 10 i 20 anys, caracteritzada per la presència d’acne conglobata amb lesions necrohemorràgiques, principalment a la cara, el pit i l’esquena, associada a febre, leucocitosi per sobre de 30.000/mm3 (reacció leucemoide), augment de la V.S.G., poliartropatia, especialment de les sacroilíaques, coxofemorals i dels genolls, i ocasionalment eritema nodós i proteïnúria.
Sin. compl.: acne conglobata ulcerativa febril aguda amb poliartralgia i reacció leucemoide, acne fulminans

actiu financer c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Títol valor emès per empreses, entitats financeres i administracions per obtenir finançament.
en financial asset subst.

actiu financer c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Instrument de captació de capital en forma d’efectiu o de dret que possibilita a qui el compra obtenir-ne una rendibilitat.
V. t.: mercat m., actiu3 m., obligació2 f.
es activo financiero

additiu antidetonant c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en antiknock additive subst.
es aditivo antidetonante c. nom. m.

ADN recombinant m.
Genètica
sigla: ADNr, sigla: rDNA
genètica
Sin.: àcid desoxiribonucleic recombinant m., DNA recombinant m.
en rDNA subst., recombinant DNA subst.
es ácido desoxirribonucleico recombinante m., ADN recombinante m., ADNr m., DNA recombinante m., rDNA m.

agent contaminant m.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Agent que impurifica una substància.
en contaminant agent subst.
es agente contaminante m.
fr agent polluant m.

aglutinant adj.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Dit de la closca dels foraminífers formada per l’adhesió de grans de sorra, o d’altres partícules, presos en un ciment quitinós o calcari.
en agglutinant, binding
es aglutinante
fr agglutinant