Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veurediürètic de nansa (DEM)
 farmacologia
veurefil de nansa (DPESCA)
 pesca
veurelesió de nansa de filferro (DEM)
 anatomia patològica
 nefrologia
 semiologia
veurenansa (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
 pesca continental
veurenansa (DEM)
 anatomia patològica
 cirurgia
 material mèdic i ortopèdic
veurenansa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurenansa (LPV)
 buc
veurenansa (DPESCA)
 pesca
veurenansa anastomòtica de Galè (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurenansa bulboventricular (DEM)
 cardiologia
Cerca nansa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diürètic de nansa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Diürètic que inhibeix la reabsorció d’electròlits sobretot a la part ascendent de la nansa de Henle, part del ronyó on es reabsorbeix la major proporció d’electròlits, com el sodi, clor o calci. Per aquest motiu, els diürètics de nansa produeixen una diüresi intensa i també són anomenats diürètics de sostre alt. S’inclouen en aquest grup la furosemida, l’àcid etacrínic, la bumetanida, la piretanida, l’etozoli i la torasemida.
Sin. compl.: diürètic de sostre alt

fil de nansa m.
Diccionari de pesca
pesca
Fil que es fa de la primera canal, molt fi, destinat a l’ús mariner.

lesió de nansa de filferro f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
nefrologia
semiologia
Engruiximent de la membrana basal dels glomèruls renals amb dipòsit de substància hialina; es pot observar en el lupus eritematós sistèmic i proporciona un aspecte rígid (amb imatge de filferro cargolat) als capil·lars glomerulars. També es pot observar en altres nefropaties.
en wire loop lesion

nansa f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
pesca continental
es nasa f.
fr nasse f.

nansa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
cirurgia
material mèdic i ortopèdic
Instrument proveït d’una part sortint, en forma d’anell o nansa, que serveix per a extirpar pòlips o tumoracions encerclant-los per llur base.
Sin. compl.: ansa
en snare

nansa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Estructura anatòmica corbada, semblant a una nansa.
Sin. compl.: ansa
de Ansa, Öse, Schleife
en loop
es asa
fr anse
it ansa

nansa f.
Lèxic del patí de vela
buc
Agafall de corda, correntment folrat amb un tub de plàstic per evitar que segui les mans, fixat entre els dos ancoratges de l’estai de proa, i deixant el dull al mig, que serveix per carregar el patí de vela a pes de braços. Vegeu la figura 3.
en handle
es asa
fr poignée
nl handvat

nansa f.
Diccionari de pesca
pesca
Art de pesca consistent en un cilindre fet generalment de malla de jonc o de vímet, amb una peça en forma d’embut dirigit cap a dins en una de les bases, per on entra el peix, i tancat amb una tapadora a l’altra base per poder buidar-lo.
es nansa f., nasa f.

nansa anastomòtica de Galè f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Anastomosi longitudinal entre un filament posterior de la branca superior del nervi laringi superior i un filament ascendent del nervi laringi inferior.
Sin. compl.: anastomosi de Galè, nansa de Galè, nansa nerviosa de Galè, nervi de Galè

nansa bulboventricular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
Porció del tub cardíac embrionari que comprèn el bulb cardíac i el ventricle comú. Té forma de nansa, producte del colzament del ventricle comú, de manera que queda constituïda una branca ascendent formada pel bulb cardíac i una part del ventricle comú, i una branca descendent constituïda per l’altra porció del dit ventricle.