Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veurediari de navegació (BMC)
 activitats i oficis nàutics
 fraseologia
veurehistòria de la navegació d’esbargiment (BMC)
 disciplines d’estudi dels bastiments
veureinfracció relativa a la navegació aèria (DJC)
 dret penal
veureinstrument de navegació (DPESCA)
 pesca
veurellicència de navegació (DPESCA)
 pesca
veurenavegació (DPESCA)
 pesca
veurenavegació (BMC)
 activitats i oficis nàutics
 fraseologia
veurenavegació (LBICA)
 internet
veurenavegació costanera (DPESCA)
 pesca
veurenavegació d’altura (DPESCA)
 pesca
Cerca navegació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diari de navegació c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
fraseologia

història de la navegació d’esbargiment c. nom. f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
disciplines d’estudi dels bastiments
Branca de la història que s’ocupa del procés evolutiu de la navegació amb finalitats purament recreatives.

infracció relativa a la navegació aèria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Infracció penal que consisteix a realitzar accions o omissions que posin en perill la seguretat o el trànsit aeri.
es infracción relativa a la navegación aérea

instrument de navegació m.
Diccionari de pesca
pesca
Conjunt d’aparells electrònics que ajuden a la navegació i a la pesca.
es instrumento de navegación m.

llicència de navegació f.
Diccionari de pesca
pesca
Document d’autorització que concedeix l’Administració perquè les embarcacions més petites de 20 tones de registre brut puguin navegar.
es licencia de navegación f.

navegació f.
Diccionari de pesca
pesca
Acció de navegar.
es navegación f.

navegació f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
activitats i oficis nàutics
fraseologia

navegació f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
Sin.: exploració f.
en browsing subst., navigating subst.

navegació costanera f.
Diccionari de pesca
pesca
Navegació que fa una embarcació de port a port seguint la costa i orientant-s’hi.
Sin.: navegació de cabotatge f.
Sin. compl.: cabotatge m.
es cabotaje m., navegación de cabotaje f.

navegació d’altura f.
Diccionari de pesca
pesca
Navegació que es fa per alta mar.
es navegación de altura f.