Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureargininosuccinasa (BIOQ)
 bioquímica
veureargininosuccinat (BIOQ)
 bioquímica
veureargininosuccinat-sintasa (BIOQ)
 bioquímica
veurecininogen (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
veurecoconinoïta (VMIN)
 mineralogia
veuredeficiència en argininosuccinasa (BIOQ)
 bioquímica
veureestricninomania (DEM)
 malalties i síndromes
 miscel·lània
 salut mental
 toxicologia
veuregranulació pironinòfila (DEM)
 citologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 toxicologia
veureligninòlisi (VMCS)
 components orgànics del sòl
 propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
veureNiño, El (DCA)
 meteorologia
Cerca ninó a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

argininosuccinasa f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: deficiència en argininosuccinasa c. nom. f.
en argininosuccinase subst.

argininosuccinat m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en argininosuccinate subst.

argininosuccinat-sintasa f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en argininosuccinate synthetase subst.

cininogen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
Globulina α2 plasmàtica a partir de la qual es formen les cinines.

coconinoïta f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en coconinoite subst.

deficiència en argininosuccinasa c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en argininosuccinase deficency subst.

estricninomania f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
miscel·lània
salut mental
toxicologia
Psicopatia consecutiva a l’estricnisme.

granulació pironinòfila f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
toxicologia
Cadascuna de les estructures observades en els hepatòcits i en d’altres cèl·lules de l’organisme, que es tenyeixen de color vermell amb la combinació verd de metil-pironina segons el mètode de tinció de Pappenheim; constitueixen una de les manifestacions precoces de la intoxicació per tetraclorur de carboni.

ligninòlisi f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i comportament del sòl
en ligninolysis subst.
es ligninólisis f.
fr ligninolyse f.

Niño, El m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Fenomen meteorològic que s’esdevé cada pocs anys a la costa tropical oest de l’Amèrica del Sud, caracteritzat per unes condicions oceàniques inusualment càlides. Aquestes condicions càlides provoquen fortes alteracions a l’atmosfera, originant un augment de les pluges principalment a l’Equador i al Perú que afecten negativament l’agricultura i la pesca d’aquests països. Contràriament, el fenomen d’El Niño provoca severes sequeres a regions d’Indonèsia, Austràlia i el nord-est de Sud-amèrica, i pot arribar a observar-se arreu del planeta.
V. t.: Niña, La f.
en Niño, El subst.
es Niño, El m.
fr Niño, El m.