Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureabductor del menovell (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurecontramanovella (DPF)
 transport ferroviari
veuremanovella (DPF)
 transport ferroviari
veuremúscul extensor propi del menovell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul flexor curt del menovell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuremúscul oponent del menovell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureNovellae Iustiniani (DJC)
 documentació jurídica
 dret romà
veureNovellae leges (DJC)
 documentació jurídica
 dret romà
Cerca novell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abductor del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, pisiforme, tendó del cubital anterior; inserció, falange proximal del menovell; innervació, cubital; acció, abducció del menovell.
Vegeu Taula dels músculs.

contramanovella f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Bieleta acoblada a l’extrem d’una manovella amb una finalitat auxiliar.
es contramanivela
fr contre-manivelle

manovella f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Barra que gira al voltant d’un dels seus extrems per convertir en giratori el moviment alternatiu a què se l’obliga per l’altre. A les locomotores de vapor es redueix a un piu calat al costat de les rodes motrius.
Sin. compl.: manuella f.
es manivela
fr manivelle

múscul extensor propi del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, epicòndil extern de l’húmer; inserció, tendó de l’extensor comú dels dits; innervació, radial; acció, extensió del menovell.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul flexor curt del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, ganxut, lligament anular; inserció, falange proximal; innervació, cubital; acció, flexió del menovell.
Vegeu Taula dels músculs.

múscul oponent del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Origen, apòfisi unciforme del ganxut, lligament anular del carp; inserció, cinquè metacarpià; innervació, cubital; acció, inclina el menovell endavant i enfora.
Vegeu Taula dels músculs.

Novellae Iustiniani [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret romà
Constitucions del dret romà publicades després del Codi de Justinià i que el completaven.
Sin. compl.: Novellae leges n. pr. f. pl.

Novellae leges [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret romà
Novellae Iustiniani.
Sin. pref.: Novellae Iustiniani n. pr. f. pl.